Używanie fałszywego certyfikatu GMP+ International

piątek, 25 maja 2018

Ostrzegamy przed Organizacjami Certyfikującymi oraz firmy posługującymi się fałszywym certyfikatem GMP+.

Wbrew swoim twierdzeniom poniższa firma nie jest certyfikowana GMP+:

Akhtarsky 61/2 Krasnodar street, village Dinskaya, Krasnodar region, 353200, Rosja.

 

Certyfikat został wystawiony przez:

Global Expert Group Co. Ltd.

74, Lensoveta street, 196158 Saint Petersburg Rosja.

 

Ta Organizacja Certyfikująca nie ma prawa do wystawiania autentycznych certyfikatów GMP+.

Jeśli firma ta kontaktowała się z Wami jako dostawca certyfikowany GMP+, prosimy nas zawiadomić. Podejmiemy wszelkie możliwe działania aby rozwiązać ten problem.

Masz wątpliwości?

Zawsze sprawdzaj w GMP+  Company Database czy firma, z którą prowadzisz interesy jest faktycznie certyfikowana GMP+. To pozwala zapobiec ewentualnym szkodom