Dot: wprowadzenia dobrowolnego dodatkowego Niezapowiadanego Audytu Nadzorczego

czwartek, 14 czerwca 2018

Dobrowolny dodatkowy niezapowiadany audyt nadzorczy będzie ponownie wprowadzony w systemie GMP+ FC scheme z dniem 4 czerwca 2018, na mocy dekretu wykonawczego, zgodnie z artykułem 11.1 GMP+ A1 <i>Przepisy Ogólne</i>.

Zgodnie z życzeniem naszych członków, dokonano czasowego ponownego wprowadzenia dobrowolnego dodatkowego niezapowiadanego audytu nadzorczego. Dzięki tej decyzji, nasze firmy certyfikowane nie muszą już czekać na kolejny oficjalny niezapowiadany audyt nadzorczy. GMP+ International stwarza możliwość kontaktów biznesowych z różnymi zatwierdzonymi partnerami. Zatem dobrowolny dodatkowy niezapowiadany audyt nadzorczy daje firmom większą elastyczność w dostosowaniu się do wymogów zgodnych z GMP+ FC scheme. Dobrowolny niezapowiadany audyt nadzorczy może być dodatkowym audytem w trakcie cyklu certyfikacyjnego.

 

Będą obowiązywać następujące warunki:

 

 1. Czasowe ponowne wprowadzenie dobrowolnego dodatkowego niezapowiadanego audytu nadzorczego ma zastosowanie jedynie dla firm certyfikowanych GMP+ w zakresach produkcji.
 1. Dobrowolny dodatkowy niezapowiadany audyt nadzorczy może być wykorzystywany do 15 listopada 2019r.
 1. Można poprosić o jeden dobrowolny dodatkowy niezapowiadany audyt nadzorczy w czasie jednego cyklu certyfikacji.
 1. Dobrowolny dodatkowy niezapowiadany audyt nadzorczy nie może być wykorzystany do rozszerzenia certyfikatu GMP+ o dodatkowy zakres GMP+.
  Po uzgodnieniu pomiędzy firmą certyfikowaną GMP+ a właściwą zainteresowaną organizacją certyfikującą dobrowolny dodatkowy niezapowiadany audyt nadzorczy musi być umocowany w umowie certyfikacyjnej i staje się obowiązkowy.
 1. Przykładowe powody odroczenia dobrowolnego dodatkowego niezapowiadanego audytu nadzorczego to:
  • Organizacja Certyfikująca nie może wizytować zakładu uczestnika z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe.
  • Zakład uczestnika jest czasowo zamknięty lub nie prowadzi działalności GMP+ (działalność sezonowa).
 1. Wcześniejsze zawiadomienie firmy certyfikowanej GMP+ o przeprowadzaniu dobrowolnego dodatkowego niezapowiadanego audytu nadzorczego przez Organizację Certyfikującą NIE jest dozwolone.
 1. Zagadnienia do audytu muszą opierać się na ocenie ryzyka dokonanej przez organizację certyfikującą i muszą obejmować przynajmniej zakład produkcyjny.

W GMP+ International stale uczymy się na podstawie informacji zwrotnych od Państwa i oferujemy rozwiązania dostosowane do zmian w potrzebach rynku. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego biuletynu, prosimy kontaktować się z Waszym przedstawicielem GMP+ lub z GMP+ International: www.gmpplus.org lub telefon: +31 (0)70 307 4120.