Procedura monitoringu aflatoksyny B1

czwartek, 21 czerwca 2018

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz <b>Aflatoksyny B1 w kukurydzy</b> GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1.

Zmieniony Profile Ryzyka:
Serbii - podwyższone z Niskie na Średnie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z Serbii musi być analizowana z większą częstotliwością
Nowy profil ryzyka obowiązuje od 25 czerwca 2018 r.

Uwaga :
Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie. Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny.

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.  Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2017 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

 

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

9 kwietnia 2018

Serbii

Średnie > Niskie

23 lutego 2018

Brazylia

Niskie> Średnie

Chorwacja

Średnie > Niskie

22 września 2017

Kanada, Chorwacja, Ukraina, Słowacja oraz Republika Czeska

Niskie> Średnie

Brazylii

Wysokie > Średnie

Serbii

Średnie > Wysokie

23 października 2017

Ukrainy i Słowacji

Średnie > Niskie

20 listopada 2017

Kanada

Średnie > Niskie

29 grudnia 2017

Serbii

Wysokie > Średnie

Ukrainy

Niskie> Średnie

Brazylia

Średnie > Niskie

Bułgaria

Średnie > Niskie

Hiszpania

Średnie > Niskie

Czechy

Średnie > Niskie