Zmiany w systemie GMP+ FSA module

czwartek, 28 czerwca 2018

Dokumenty normatywne GMP+ FSA module zostały zmienione ze skutkiem natychmiastowym. Niniejszym zawiadamiamy o treści dokonanych zmian. Istotne zmiany dotyczą: transportu wewnętrznego, laboratoriów rejestrowanych, systemu pastus+ scheme, Oqualim scheme, używania pojazdów kombinowanych, weryfikacji statków żeglugi śródlądowej, krajów Austria i Włochy oraz zakupów (byłej) żywności i oleju palmowego.

Co się dzieje?

Wspólnota GMP+ wraz z International Expert Committee wprowadziły zmiany w dokumentach. Zmiany te służą zapewnieniu bezpieczeństwa pasz, lepszemu wyjaśnieniu dokumentów i lepszemu dostosowaniu do codziennych potrzeb uczestników.

Wszystkie dokumenty oraz pliki PDF gotowe do wydruku wraz z tabelą przedstawiającą wszystkie zmiany znajdują się tutaj:
GMP+ A2 Definicje i Skróty
GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi
GMP+ B1.2 Produkcja, Handel i Usługi
GMP+ B2 Produkcja Składników Pasz
GMP+ B3 Handel, Skup I Magazynowanie oraz Przeładunek pasz 
GMP+ B4 Transport
GMP+ B4.3 Żegluga Przybrzeżna oraz Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi 
GMP+ BA4 Minimalne Wymagania dla Pobierania Prób i Analiz
GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów
GMP+ BCN-NL2 Monitoring dioksyn w paszach dla kur niosek (hodowlanych)

Poza zmianami w tych dokumentach dokonaliśmy także pewnych zmian redakcyjnych.

Co należy zrobić? 

Prosimy ściągnąć najnowsze wersje tych dokumentów z naszej strony internetowej. Upewnić się, że Wasza firma stosuje się do ostatnich zmian w systemie. 

Dlaczego przekazujemy Wam to ostrzeżenie? 

Dokumenty normatywne GMP+ International są głównym fundamentem GMP+ Feed Certification scheme. Staramy się informować jak najszybciej o zmianach wszystkie firmy certyfikowane, aby zapewniać bezpieczeństwo pasz na całym świecie.


W GMP+ International wciąż uczymy się dzięki waszym informacjom zwrotnym i oferujemy rozwiązania dostosowane do zmian w potrzebach rynku. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy kontaktować się z Waszym przedstawicielem GMP+ lub z GMP+ International: www.gmpplus.org lub telefon +31 (0)70 307 4120.