Publikacja nowych dokumentów GMP+ C

poniedziałek, 2 lipca 2018

Dokumenty normatywne GMP+ FSA module uległy zmianom ze skutkiem natychmiastowym. Niniejszym informujemy o treści tych zmian. Niektóre z istotnych zmian dotyczą oceny i kryteriów certyfikacji GMP+ dla: produktów & procesów, kryteriów kontroli dla dodatkowych zakresów, wymogów zatwierdzenia i procedur dla Organizacji Certyfikujących.

Co się dzieje ?

Wspólnota GMP+ wraz z podkomitetem Certification & Compliance z International Expert Committee dokonały zmian w dokumentach. Zmiany te służą zapewnieniu bezpieczeństwa pasz, lepszemu wyjaśnieniu dokumentów i lepszemu dostosowaniu do codziennych potrzeb uczestników.

Wszystkie dokumenty oraz gotowy do druku plik PDF ze zmianami znajdują się tutaj:

  • GMP+ C3 Ocena i kryteria certyfikacji dla Certyfikacji GMP+ - Certyfikacja Produktu
  • GMP+ C6 Ocena i kryteria certyfikacji dla Certyfikacji GMP+ - Certyfikacja Procesu
  • GMP+ C7 Ocena i kryteria certyfikacji/kontroli dla certyfikacji/kontroli GMP+ - zakresy dodatkowe/specjalne
  • GMP+ C10 Wymogi zatwierdzenia i procedury dla Organizacji Certyfikujących

Poza zmianami w tych dokumentach dokonaliśmy także pewnych zmian redakcyjnych, takich jak w:

  • GMP+ C11 Metoda i Kryteria dla Oceny Zgodności Organizacji Certyfikujących  

Co należy zrobić ?

Prosimy ściągnąć najnowsze wersje tych dokumentów z naszej strony internetowej. Upewnić się, że Wasza firma stosuje się do ostatnich zmian w systemie. Wersje: holenderska, niemiecka i polska zmienionych dokumentów GMP+ C będą opublikowane w najbliższym czasie.

Dlaczego otrzymujecie to ostrzeżenie? 

Dokumenty normatywne GMP+ International są głównym fundamentem GMP+ Feed Certification scheme. Staramy się jak najszybciej informować wszystkie firmy certyfikowane o zmianach, aby zapewniać bezpieczeństwo pasz na całym świecie.

 

W GMP+ International wciąż uczymy się dzięki waszym informacjom zwrotnym i oferujemy rozwiązania dostosowane do zmian w potrzebach rynku. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy kontaktować się z Waszym przedstawicielem GMP+ lub z GMP+ International: www.gmpplus.org lub telefon +31 (0)70 307 4120