Nowo autoryzowane materiały paszowe oraz uaktualnione oceny ryzyka w FSP

czwartek, 12 lipca 2018

Szereg (nowych) materiałów paszowych z powiązanymi ocenami ryzyka zostało autoryzowanych i włączonych do FSP.

W ramach zakresu GMP+ Feed Certification scheme, w którym mieści się ochrona zdrowia zwierząt, ludzi i środowiska, materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa poprzez analizę ryzyka, w zgodzie z zasadami HACCP. W oparciu o badanie dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Product (TCFSP), oceniane są przedmiotowe analizy ryzyka. Jeśli ocena wykazuje, że materiał paszowy może być włączony w łańcuch paszowy w sposób kontrolowany, zostanie on umieszczony na liście produktów FSP.

Na ostatnim spotkaniu TCFSP dniu 19 czerwca zostały zatwierdzone następujące (nowe lub uaktualnione) oceny ryzyka (szczegółowe informacje są dostępne tutaj ).

Ważne: 

Włączenie nowych materiałów paszowych, zmiany w nazwie produktu lub wycofanie materiału paszowego znajduje odzwierciedlenie także w GMP+ Monitoring database (MDB). Od teraz możliwe jest dodawanie wyników analiz dla nowych materiałów paszowych. Gdy zmieniana jest nazwa produktu, zmieni się również jego nazwa w GMP+ MDB. Dla produktów wycofanych nie ma już możliwości dodawania wyników analiz, lecz historyczne wyniki analiz będą nadal dostępne w celach konsultacji.

Jeśli zamierzacie wnioskować o włączenie nowych materiałów paszowych do FSP (lub modyfikację już istniejących danych) prosimy zwrócić uwagę, że od teraz można znów składać takie wnioski. Ostateczna data składania wniosków to 28 sierpnia 2018. Wnioski złożone przed tą datą będą przedmiotem oceny przez Technical Committee FSP w dniu 6 listopada 2018

Wnioski złożone po 28 sierpnia 2018 będą rozpatrzone na pierwszym posiedzeniu w 2019 roku.