Pierwsza Jednostka Kluczowa zatwierdzona przez GMP+ International

czwartek, 26 lipca 2018

Po opublikowaniu w ubiegłym roku nowej Umowy Licencyjnej GMP+ Feed Certification scheme, GMP+ International zatwierdziła obecnie swoją pierwszą ‘Jednostkę Kluczową’: TUV Nord Czech s.r.o. z Republiki Czeskiej.

Wśród różnych kwestii Umowa Licencyjna zajmuje się również tak zwanymi Jednostkami Kluczowymi.

Międzynarodowa wspólnota GMP+ kontynuuje swój rozwój na całym świecie, a Jednostki Kluczowe przyczyniają się do ułatwiania lokalnym rynkom dostępu do usług certyfikacyjnych GMP+ certification

Co to jest Jednostka Kluczowa?

Jednostki Kluczowe to jednostki biznesowe strony trzeciej prowadzące jedną lub więcej kluczowych działań w imieniu i na rzecz naszych zatwierdzonych Organizacji Certyfikujących. GMP+ International chce mieć pewność, że powiązania kontraktowe pomiędzy GMP+ International, Organizacją Certyfikującą i stroną trzecią są bezpieczne i pewne. W tym celu GMP+ International zaczęła akceptować i zatwierdzać  Jednostki Kluczowe.

Pierwszą Jednostką Kluczową zatwierdzoną przez GMP+ International jest:

TÜV Nord Czech s.r.o.
Ĉeskomoravská 2420/15
190 00 Prague
Czech Republic

Oczekujemy zatwierdzenia kolejnych Jednostek Kluczowych w bieżącym roku.

Co należy zrobić?

Jeśli poszukujesz Jednostek Kluczowych, możesz je znaleźć w GMP+ Company Database pod Certification Bodies (Organizacje Certyfikujące) .

TÜV Nord Czech s.r.o. jest również akredytowana przez Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, co potwierdza, że świadczone przez nią usługi mają jakość zapewniającą zaufanie rynku GMP+.