Używanie fałszywego certyfikatu GMP+ International

czwartek, 2 sierpnia 2018

Ostrzegamy przed Organizacjami Certyfikującymi oraz firmy posługującymi się fałszywym certyfikatem GMP+

Wbrew swoim twierdzeniom poniższa firma nie jest certyfikowana GMP+:

Biofood, LLC
50A, Ullitsa Kommunal’naya, Tambov, Tambov Oblast, 392036, Rosja

Certyfikat został wystawiony przez:

Global Expert Group Co. Ltd.
74, Lensoveta street, 196158 Saint Petersburg Rosja.

Ta Organizacja Certyfikująca nie ma prawa do wystawiania autentycznych certyfikatów GMP+. Jeśli firma ta kontaktowała się z Wami jako dostawca certyfikowany GMP+, prosimy nas zawiadomić. Podejmiemy wszelkie możliwe działania aby rozwiązać ten problem.

Masz wątpliwości?
Zawsze sprawdzaj w GMP+  Company Database czy firma, z którą prowadzisz interesy jest faktycznie certyfikowana GMP+. To pozwala zapobiec ewentualnym szkodom.