Szczegółowe informacje dotyczące produktów ubocznych w Przemyśle Olejowym i Tłuszczowym

czwartek, 23 sierpnia 2018

Dzisiaj opublikowano nowy Aneks GMP+ BA7. Dokument ten określa szczegółowe wymogi dotyczące szeregu produktów ubocznych pochodzących z przemysłu olejowego i tłuszczowego. Zachowanie zgodności z nowymi wymogami ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa tych produktów podczas ich przetwarzania na pasze.Wymogi te zostały opracowane we współpracy z naszymi partnerami, innymi europejskimi systemami bezpieczeństwa pasz oraz przemysłem olejowym i tłuszczowym.

Aneks ten zawiera szereg szczegółowych wymogów, skupionych przede wszystkim na pozyskiwaniu, produkcji, oznakowaniu oraz monitoringu. Wymogi te mają zastosowanie tak do producentów jak i do firm handlowych objętych certyfikatem GMP+, których działalność dotyczy wyszczególnionych produktów ubocznych.

GMP+ BA7 Szczegółowe wymogi dla produktów ubocznych w przemyśle olejowym i tłuszczowym w wersji PDF do druku znajdują się tutaj.

Więcej informacji ogólnych znajduje się na liście Często Zadawanych Pytań (GMP+ D3.22).