Zapoznaj się z nową normą ISO22000

czwartek, 30 sierpnia 2018

26 września NEN organizuje kongres z okazji opublikowania i wprowadzenia nowej normy ISO 22000:2018.

Kongres jest doskonałą okazją, by zapoznać się z odnowioną normą ISO22000 i lepiej zrozumieć treść nowych standardów GMP+, które zostaną opublikowane w 2019 roku. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu dostępne są tutaj: The new ISO 22000:2018

W kontekście projektu przedefiniowania GMP+ specjalna grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele firm i Jednostek Certyfikujących, pracuje nad całościową korektą standardów GMP+. 

Nowa norma ISO22000:2018 to ważny element, stanowiący jedną z podstaw odnowionych standardów GMP+.

W nadchodzących miesiącach GMP+ International będzie przekazywać dalsze informacje na temat odnowionych standardów GMP+.