GMP+ International, seminarium w Polsce

wtorek, 4 września 2018

GMP+ International dostarczać ciekawą seminarium w Polsce we współpracy z różnymi organizacjami i firmami.

Inicjatywy GMP+ International

Polska jest jednym z najważniejszych rynków dla GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) scheme. Jest obecnie trzecim co do wielkości rynkiem pod względem liczby uczestników. 

Sukces GMP+ International w Polsce przyczynił się znacznie do utrzymania międzynarodowej konkurencyjności firmy na rynku europejskim i poza nim, a co ważniejsze, do bezpieczeństwa pasz i żywności. Nasz cel to ciągłe dzielenie się informacjami poprzez organizowanie wydarzeń będących okazją do nawiązywania kontaktów przez każdego działającego w łańcuchu, jak również do wspólnego zdobywania wiedzy.

Feed & Food Safety: Od Kontroli do Zapewniania Społecznie Odpowiedzialnego Łańcucha.

Mamy w Polsce prawie 3000 firm uczestniczących. Cenimy Polski Łańcuch Paszowy za gotowość stałego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa pasz na szczeblu międzynarodowym.

Dlatego też organizujemy całodniowe seminarium w Warszawie we wtorek 9 października 2018, w Mercure Hotel Warszawa Centrum. Seminarium to jest współorganizowane przez Neolab, Izbę Zbożowo-Paszową (IZBA), Polish Beef Association, Krajową Rada Drobiarstwa IG, PSPO, Stowarzyszenie Młynarzy RP & IFS. Sponsorami są również organizacje certyfikujące zatwierdzone przez GMP+ International wraz z ich biurami lokalnymi w Polsce: DEKRA, TUV Sud, DQS, Intertek, SGS, TUV Rheinland oraz URS.

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim. Aby wziąć udział, należy się zarejestrować poprzez następujący link.

Wszystkie informacje o planowanych warsztatach, seminariach i spotkaniach GMP+ można znaleźć na naszej stronie internetowej website GMP+ Calendar.