Procedura monitoringu aflatoksyny B1

czwartek, 6 września 2018

Aflatoksyna B1 w kukurydzy (-produktach): Zmiana w Profilu Ryzyka dla kilku krajów.

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. Z uwagi na nadchodzący nowy zbiór kukurydzy przy klasyfikacji krajów uwzględniono również informacje o warunkach jego wzrostu i zbioru. Ponadto zwrócono uwagę na kraje, w których możliwe pomieszanie ze starym zbiorem (2017) z krajów o wysokim ryzyku może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pasz. W oparciu o te kryteria zdecydowano na początku zbiorów 2018 roku, że wszystkie kraje należy najpierw zaklasyfikować jako kraje o ryzyku Średnim, za wyjątkiem 17 krajów niskiego ryzyka i dwóch krajów wysokiego ryzyka.

Zmienione Profile Ryzyka:

 • Indie - obniżone z Wysokiego na Średnie
 • Bulgaria - podwyższone z Niskiego na Średnie
 • Kanada - podwyższone z Niskiego na Średnie
 • Chorwacja - podwyższone z Niskiego na Średnie
 • Słowacja - podwyższone z Niskiego na Średnie
 • Hiszpania - podwyższone z Niskiego na Średnie
 • Czechy - podwyższone z Niskiego na Średnie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z 

 • Indii może być analizowana z mniejszą częstotliwością
 • Bułgarii musi być analizowana z większą częstotliwością
 • Kanady musi być analizowana z większą częstotliwością
 • Chorwacji musi być analizowana z większą częstotliwością
 • Słowacji musi być analizowana z większą częstotliwością
 • Hiszpanii musi być analizowana z większą częstotliwością
 • Czech musi być analizowana z większą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 17 września 2018 r.

Uwaga : Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie. Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny.

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2017 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

25 czerwca 2018

Serbia

Niskie> Średnie

9 kwietnia 2018

Serbia

Średnie > Niskie

23 lutego 2018

Brazylia

Niskie> Średnie

Chorwacja

Średnie > Niskie

29 grudnia 2017

Serbia

Wysokie > Średnie

Ukraina

Niskie> Średnie

Brazylia

Średnie > Niskie

Bułgaria

Średnie > Niskie

Hiszpania

Średnie > Niskie

Czechy

Średnie > Niskie

20 listopada 2017

Kanada

Średnie > Niskie

23 października 2017

Ukraina i Słowacja

Średnie > Niskie

22 września 2017

Kanada, Chorwacja, Ukraina, Słowacja oraz Republika Czeska

Niskie> Średnie

Brazylia

Wysokie > Średnie

Serbia

Średnie > Wysokie