Pierwszy wystawiony certyfikat GMP+FRA dla GMO Controlled feed

piątek, 7 września 2018

Ostatnio zakończył się pomyślnie pierwszy audyt dla GMP+ MI105 GMO Controlled feed w firmie C.A.V.V. Zuid-Oost Salland U.A. (GMP047856).

2018.09.07 1st certificate MI 105

C.A.V.V. Zuid-Oost Salland U.A.jest kooperatywą paszową produkującą koncentraty zebezpieczane certyfikatem GMP+. Pasze są używane przez firmy w optymalnym stopniu zgodnie z dobrymi wskazówkami i radami ekspertów. 

Mr. Verheul, dyrektor kooperatywy: “Staraliśmy się o certyfikację, ponieważ od ubiegłego roku rynki w Holandii i w Niemczech domagają się pasz GMO Controlled feed. GMP+ Intermational dostarcza nam wszystko w języku holenderskim, ich pełny zestaw wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznych pasz GMO Controlled feed. 


Schouten Certification to niezależna organizacja certyfikująca, która wspiera firmy z łańcucha żywnościowego i paszowego poprzez obiektywne i eksperckie audyty i kontrole. To ona wystawiła swój pierwszy certyfikat GMP+ FRA MI105 dla GMO Controlled feed. 

Mr. Van der Pest, dyrektor Schouten Certification: ‘’ W ostatnich latach obserwujemy rosnące zapotrzebowanie rynku na żywność i pasze GMO Controlled oraz non-GMO. Tam, gdzie to możliwe, łączymy wszystkie wymogi rynkowe wobec firm w jednym audycie, zmniejszając obciążenia do minimum.
 

GMP+ International Mr Johan den Hartog, Managing Director

"Dla mnie nowy standard GMP+ FRA MI105 GMO Controlled stanowi nowy etap w naszej koncepcji. W obydwu łańcuchach, żywnościowym i paszowym, firmy takie jak Aldi czy Lidl coraz częściej domagają się składników spożywczych i paszowych non-GMO. Nowy standard pozwala wszystkim firmom certyfikowanym GMP+ na dostosowanie się do oczekiwań rynku, Oferujemy firmom certyfikowanym możliwość kompleksowej certyfikacji, co jest właśnie tym, o co proszą nasze firmy certyfikowane. Jestem bardzo podekscytowany tym, że pierwsza firma została certyfikowana GMP+ FRA MI105. A przede wszystkim jestem dumny, że to właśnie GMP+ International, dzięki pomocy naszych partnerów, ekspertów i organizacji certyfikujących, opracowała i wdrożyła taki standard."

Zainteresowany?

Firmy, które chcą zostać certyfikowane w jednym lub więcej standardów GMP+ FRA module mogą skontaktować się z jedną z organizacji certyfikujących (CB) zatwierdzonych przez GMP+ International. Można je znaleźć w naszej bazie danych GMP+ company database

Wymogi certyfikacji zostały określone w GMP+ MI105.

Lista często zadawanych pytań i odpowiedzi (FAQ) dla modułu FRA została zaktualizowana o pytania dotyczące GMP+ MI105. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej.