Niewłaściwe użycie logo GMP+

piątek, 28 września 2018

Uważaj na firmy posługujące się fałszywymi logo GMP+.

Pomimo logo które pokazują na swojej stronie internetowej, poniższa firma nie jest certyfikowana GMP+:

Nie mają ważnego certyfikatu GMP+. Zatem dostarczane przez nich produkty nie są zabezpiecaone GMP+.

Jeśli firma ta kontaktowała się z Wami jako dostawca certyfikowany GMP+, prosimy nas zawiadomić. Podejmiemy wszelkie możliwe działania aby rozwiązać ten problem.

Masz wątpliwości?

Zawsze sprawdzaj w bazie danych firm GMP+, czy dana firma posiada autentyczny certyfikat GMP+. W ten sposób uchronisz swoje przedsiębiorstwo od możliwych szkód.