Badanie satysfakcji klienta

czwartek, 25 października 2018

GMP+ International przeprowadza badanie satysfakcji klienta

Dla GMP+ International bardzo ważna jest wiedza o tym, co klienci myślą o usługach firmy. Dlatego przeprowadzane jest badanie satysfakcji klienta, we współpracy z wyspecjalizowana firmą Satius, celem zapewnienia obiektywnego zbierania informacji i przebiegu badania. Badanie będzie przeprowadzane w Polsce i Republice Czeskiej w końcu października. 

Wyniki badania posłużą do wdrożenia zweryfikowanych działań ulepszających oraz zmian w produktach i usługach. Informacja zwrotna odnośnie wyników i działań doskonalących będzie przekazana uczestnikom za kilka miesięcy. 

Jeśli Wasza organizacja znajduje się w Polsce lub w Republice Czeskiej i chcielibyście wziąć udział w badaniu, prosimy zgłosić się za pośrednictwem strony survey@gmpplus.org.