Większe zaangażowanie w Bezpieczeństwo Pasz

czwartek, 25 października 2018

GMP+ International & QUALIMAT deklarują większe zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa pasz w transporcie drogowym.

Wznowione partnerstwo

12 września 2018r. w czasie trwania wystawy SPACE w Rennes, Dyrektor Zarządzający GMP+ International Johan Den Hartog i Prezes Qualimat Dominique Bricard  podpisali porozumienie o wzajemnym uznawaniu, odnawiające długoterminową umowę partnerską na prawie 10 lat. Celem wznowionego porozumienia jest kontynuowanie wspólnych działań dla poprawy i utrzymania bezpieczeństwa w branży transportu drogowego związanego z łańcuchem paszowym. Jednym z głównych punktów jest opracowanie programu integralności, który doprowadzi do większej przejrzystości i poprawy usług w sektorze transportu w łańcuchu paszowym.

Usługa komplementarna 

GMP+ International zarządza modułem GMP+ Feed Safety Assurance module (GMP+ FSA), który jest częścią systemu GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FSA scheme). Obejmuje on również transport drogowy pasz.  QUALIMAT zarządza systemem certyfikacji dla transportu drogowego zwanym QUALIMAT transport wersja 6. Wersja 6 specyfikacji weszła w życie 1 stycznia 2016. Wersja ta wiąże się z rozszerzeniem zakresu QUALIMAT Transport na transport drogowy mieszanek paszowych oprócz materiałów paszowych. 

Ważne :

  • Certyfikacja Qualimat Transport i certyfikacja GMP + FSA dla transportu drogowego są równoważne. Operator certyfikowany w jednym z tych dwóch systemów spełnia wymogi obydwu systemów.
  • Jednakże nadal istnieją różnice w klasyfikacji towarów i wymaganych programach czyszczenia (patrz IDTF database : icrt-idtf.com). Operator działający w ramach tego wzajemnego uznawania powinien stosować bardziej restrykcyjny program czyszczenia.
  • Przepisy te są weryfikowane przez Organizacje Certyfikujące w trakcie audytów.