Jak działać w przypadku zagrożeń bez ustalonych limitów?

poniedziałek, 29 października 2018

Jako część systemu HACCP uczestnik określa które standardy dla produktów mają zastosowanie dla Krytycznych Punktów Kontroli.

Dla niektórych zagrożeń ustalone prawem limity (odrzucenia i/lub działania) są dostępne w GMP+ BA1 Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz. Dla innych zagrożeń takie limity nie są dostępne. W jaki sposób uczestnicy powinni działać w odniesieniu do tych zagrożeń?

Jeśli nie ma dostępnych limitów w GMP+ BA1, firma musi ustalić swój własny limit biorąc pod uwagę następujące elementy:

  1. Firmy mogą wprowadzić na rynek paszę zwierzęcą jedynie wtedy, gdy pasza ta jest bezpieczna, zdrowa, w niezmienionym stanie, bez zafałszowań, przydatna do określonego celu i o właściwej jakości handlowej, nie wywiera bezpośredniego negatywnego efektu na środowisko lub dobrostan zwierząt (Rozporządzenie (WE) Nr 767/2009, Art. 4).
  1. Jeśli nie ma limitów prawnych lub GMP+ (odrzucenia i/lub działania), dla jakiegoś rodzaju paszy zwierzęcej, wówczas firmy certyfikowane GMP+ są odpowiedzialne za ustanowienie limitów w swojej analizie HACCP. Analiza powinna bazować na dostępnych opracowaniach naukowych, informacjach z sektora paszowego itp. Należy uzasadnić dlaczego zostały wybrane jakieś limity bądź też dlaczego coś nie jest uznawane za zagrożenie.  

Baza danych Feed Support Products może być wykorzystywana jako przewodnik przy ustalaniu limitów. W szczególności fact sheets (zestawienia danych) pozwalają na zdefiniowanie wagi zagrożenia, jak również na określenie jakie poziomy mają wpływ na zwierzęta, konsumentów i/lub środowisko .

Aktualizacja Ocen Ryzyka

W Ocenach Ryzyka bazy danych FSP występują odwołania do limitów z GMP+ BA1 (tam, gdzie są one określone). Dla zagrożeń bez ustalonego limitu, przedstawione powyżej wskazówki zostaną dołączone jako komentarz w stopce. Aktualizacja ta będzie opublikowana w najkrótszym możliwym terminie.