Oficjalne Zawiadomienie

środa, 28 listopada 2018

GMP+ International oświadcza, że certyfikat GMP+ ze znakiem lub bez znaku akredytacji ma taką samą  wartość we wspólnocie GMP+.

Wszystkie zatwierdzone Organizacje Certyfikujące muszą stosować się do wymogów GMP+ Feed certification scheme.

GMP+ International ma solidny Program Integralności dla weryfikowania czy Organizacje Certyfikujące spełniają wymogi GMP+ Feed certification scheme.

Częścią tego Programu Integralności jest doroczny audyt biura w organizacjach certyfikujących zatwierdzonych GMP+ oraz, między innymi, audyty równoległe i obserwacyjne.

Zatwierdzenie każdej Organizacji Certyfikującej może być zweryfikowane w GMP+ Company database.

Te informacje mogą być ponownie rozpatrzone w dowolnym momencie, w związku z rozwojem i zmieniającymi się obserwacjami.