Taryfa GMP+ International 2019

czwartek, 29 listopada 2018

GMP+ International zarządza systemem GMP+ Feed Certification scheme. Dokument GMP+ C4 taryfa 2019 zawiera stawki dla składek Organizacji Certyfikujących oraz firm certyfikowanych GMP+. Postawą ustalania tych stawek jest zasada, że przychody muszą pokrywać koszty. Obejmuje to również koszty zarządzania i utrzymania naszego systemu.

Z tego powodu, GMP+ International dostosowuje wszystkie stawki opłat (2%) w 2019. Opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2019 są opublikowane w dokumencie GMP+ C4 Taryfa 2019, który jest, jak również wyjaśnienie, dostępny na stronie internetowej. Od 1 stycznia 2019 tabele w rozdziale 3 są uproszczone. Jeśli chodzi o zawartość, nie ma zmian, poza zmianami w stawkach opłat. Uproszczone tabele są jednoznaczne i jasne. Taryfa jest przyjazna dla użytkownika, ponieważ dzięki uproszczonemu systemowi, stawki mogą być łatwo uzupełnione w przypadku wprowadzenia nowych zakresów innych produktów.

Jeśli macie jakieś pytania odnośnie taryfy lub obciążeń przekazywanych przez waszą Organizację certyfikującą w ślad za tym ogłoszeniem, prosimy poinformować nas kontaktując się przez : info@gmpplus.org.