Szereg (nowych) materiałów paszowych zatwierdzonych po ocenie ryzyka

czwartek, 6 grudnia 2018

W ramach GMP+ Feed Certification scheme, materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o analizy dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), 11 zatwierdzonych (nowych) materiałów paszowych zostało włączonych na listę (wersja angielska) Feed Support Product. Włączenie materiałów paszowych na listę Feed Support Product (poprzez zatwierdzenie oceny ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty znajdujące się na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.  

W tabeli tutaj (wersja angielska), znajduje się przegląd (nowych) zatwierdzonych materiałów paszowych i więcej podstawowych informacji o zmianach w FSP. 

Ważne: prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie te zmiany mają bezpośredni wpływ GMP+ Monitoring database:

  1. Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są włączone na listę Feed Support Product, materiały te będą automatycznie włączone do bazy danych GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i sprawdzać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  2. Modyfikacje nazwy materiału paszowego: jeśli nazwa materiału paszowego ulega zmianie na liście Feed Support Product (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database.
  3. Usunięcie materiałów paszowych: Jeśli materiał paszowy jest usuwany (wycofany) z listy Feed Support Product, dodanie nowych wyników analiz tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednakże informacje historyczne o poprzednich wynikach analiz pozostaną dostępne do celów konsultacji.

Jeśli wasz materiał paszowy nie jest włączony na Listę Feed Support Product lub wasz proces różni się od opisanego w ocenie ryzyka, można temu zaradzić poprzez złożenie wniosku. Wniosek musi być wsparty oceną ryzyka tego materiału paszowego. Wszystkie niezbędne informacje (łącznie z wzorem oceny ryzyka) są dostępne tutaj. Ostateczna data złożenia wniosku to 18 stycznia 2019. Wnioski złożone przed tą datą będą rozpatrzone na posiedzeniu Technical Committee FSP w dniu 14 marca 2019. Wnioski złożone po 18 stycznia 2019 będą rozpatrzone na następnym posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2019.