FAMI-QS i GMP+ International

piątek, 7 grudnia 2018

W 2013 FAMI-QS i GMP+ zrobiły krok naprzód i podpisały Memorandum o Porozumieniu, mając na względzie dalsze wspieranie i zabezpieczanie globalnego łańcucha paszowego. Memorandum o Porozumieniu pozwala operatorom z biznesu paszowego dowolnie wybierać ten feed safety management system, który lepiej przystaje do ich działalności oraz realizować dostawy do drugiego systemu bez warunków wstępnych i bez szkody dla bezpieczeństwa pasz.

Ten istotny krok naprzód opierał się na wzajemnym zaufaniu do efektów jakie obydwie organizacje osiągają w bezpieczeństwie pasz oraz na zaangażowaniu FAMI-QS i GMP+ International we wspólny rynek UE oraz porozumienie WTO-TBT Agreement.

 

W ramach tej współpracy, FAMI-QS i GMP+ International odnowiły swoje Memorandum o Porozumieniu, by uwzględnić najnowsze trendy w bezpieczeństwie pasz z obu systemów.

Po wzajemnym zaakceptowaniu certyfikatów, FAMI-QS and GMP+ International uzgodniły wspólne działania w takich obszarach jak: akredytacja, harmonizacja systemów i promowanie systemu bezpieczeństwa pasz na całym świecie, jak również istotne zagadnienie transportu luzem.

FAMI-QS nie certyfikuje transportu; jednakże określa wymogi, jakie firmy paszowe certyfikowane FAMI-QS powinny stawiać firmom transportowym. Z drugiej strony, GMP+ International ma dedykowany standard dla transportu, jak również znaczące doświadczenie w kwestiach bezpieczeństwa pasz w odniesieniu do transportu pasz.

Dzięki ścisłej współpracy z GMP+ International, firmy paszowe z FAMI-QS będą wyłączone ze stosowania wymogów FAMI-QS Code Wersja 6.0 do 7.11. Transport, gdy korzystają z przewoźnika certyfikowanego GMP+ FSA.

Połączone wysiłki w zakresie transportu będą lepiej zapewniać bezpieczeństwo surowców, a produkty końcowe nie będą narażone na zagrożenia transportowe. Ponadto, zapewnimy zharmonizowane globalne podejście do kwestii transportu i będziemy lepiej wspierać w tym względzie regiony.

FAMI-QS i GMP+ International utworzą wspólną Grupę Zadaniową (Task Force) (TF) dla Transportu Pasz. TF będzie składać się z ekspertów do spraw transportu z obydwu organizacji. Celem TF jest umożliwienie wniesienia wkładu sektora Specialty Feed Ingredients przez FAMI-QS do International transport database (międzynarodowej bazy danych dla transportu), poprzez udział GMP+ International jako członka International Database Transport for Feed (IDTF).

FAMI-QS i GMP+ International będą nadal ściśle współpracować w tematach interesujących obie strony, w celu tworzenia potrzebnych synergii, co pozwoli uniknąć powielania działań, da wsparcie przemysłowi paszowemu w pokonywaniu globalnych wyzwań i usprawni wymianę doświadczeń między obydwoma systemami.

Po więcej informacji na temat Memorandum o Porozumieniu (MoU) FAMI-QS i GMP+ International prosimy kontaktować się z:

W FAMI-QS

W GMP+ International

Emmanouil Geneiatakis

Olyn San Miguel

info@fami-qs.org

info@gmpplus.org