Zmiany w GMP+ BA1 “Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz”

czwartek, 13 grudnia 2018

Ostatnio International Expert Committee (IEC) zdecydował o wprowadzeniu szeregu zmian w GMP+ BA1 “ Szczegółowe Limity Bezpieczeństwa Pasz”.

Zmiany są dostępne w zaktualizowanym dokumencie GMP+ BA1 i dotyczą:

  • Plastiku (stary kod - F1): To zanieczyszczenie zostało zastąpione przez "Materiał opakowaniowy (F30)”. Materiały opakowaniowe to włókna papierowe i tekturowe, fragment plastiku, folia aluminiowa i metal, klamry plastikowe, druty metalowe itd.

Nowy standard nie ogranicza się do części plastikowych, lecz również obejmuje inne rodzaje ciał obcych pochodzących z materiałów opakowaniowych.

Konsekwencje dla GMP+ Monitoring databaseZ dniem dzisiejszym kod F1 nie może być używany przy wprowadzaniu nowych wyników analiz, ale nadal jest możliwość sporządzania sprawozdań z danych historycznych. Kod F30 jest już teraz dostępny w GMP+ Monitoring Database.

  • Polietylen (stary kod - F2) : Grupa produktów których dotyczy standard została zmieniona. Ponadto wprowadzono inne korekty:
    • kod zagrożenia F2 został zastąpiony przez C134 oraz
    • w ocenie ryzyka, nazwa zagrożenia “Materiał opakowaniowy: między innymi Polietylen” została zastąpiona przez “Polietylen”.

Konsekwencje dla GMP+ Monitoring databaseZ dniem dzisiejszym kod F2 nie może być używany przy wprowadzaniu nowych wyników analiz, ale nadal jest możliwość sporządzania sprawozdań z danych historycznych. Kod C134 jest teraz dostępny w GMP+ Monitoring Database.

  • Radioaktywność (F26): Rozporządzenia UE zostało uaktualnione. Nowe rozporządzenie nie dotyczy zmian limitów;
  • Toksyny T-2 i HT-2, jako suma (C113): skorygowano pomyłkę w odwołaniu do przepisów prawa (jedynie w wersji holenderskiej).