Procedura monitoringu aflatoksyny B1

piątek, 14 grudnia 2018

Aflatoksyna B1 w kukurydzy (-produktach): Zmiana w Profilu Ryzyka dla Rumunii, Ukrainy i Węgry.

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. 

Zmienione Profile Ryzyka:

  • Rumunii - obniżone z Wysokiego na Średnie

  • Ukrainy - obniżone z Średnie na Niskie

  • Węgry - obniżone z Średnie na Niskie


Oznacza to, że kukurydza pochodząca z

  • Rumunii może być analizowana z mniejszą częstotliwością

  • Ukrainy może być analizowana z mniejszą częstotliwością

  • Węgry może być analizowana z mniejszą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 17 grudnia 2018 r.

Uwaga : Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie. Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny.

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2018 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

17 wrzesień 2018 

Indie

Bulgaria

Kanada

Chorwacja

Słowacja

Hiszpania

Czechy 

Wysokie > Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie