GMP+ International zrestrukturyzuje cały GMP+ Feed Certification scheme

czwartek, 20 grudnia 2018

Rok 2017 był rokiem, w którym GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) odnotował 25 lecie istnienia. Nasz system rozwijał się z upływem czasu, dostosowując się do zmian na rynku paszowym i w zarządzaniu bezpieczeństwem pasz. Wraz z tym rozwojem system certyfikacji stał się złożony. W ciągu tych 25 lat, razem z naszymi partnerami, zgromadziliśmy nowe przemyślenia odnośnie systemu. Były one także zbierane w trakcie sesji burzy mózgów w 2016 i 2017 roku.

#ProjectGMP+2020

Teraz nadszedł czas, aby wyeliminować złożoność systemu i wykorzystać te przemyślenia w systematycznej przebudowie GMP+ Feed Certification scheme, inicjując #ProjectGMP+2020. Struktura systemu zostanie uproszczona z napisanymi całkowicie na nowo standardami, przeznaczonymi zarówno dla firm certyfikowanych GMP+, jak i dla Organizacji Certyfikujących.

Dzięki #ProjectGMP+2020 chcemy stworzyć przyszłościowy system GMP+ Feed Certification scheme z jasnymi wymogami i strukturą dla całej Wspólnoty GMP+.

Logo

Zasady systemu

Naszym motorem jest ułatwianie naszym klientom dostarczania bezpiecznych pasz na skalę globalną. Wiemy, że dla realizacji tego wspólnego celu musimy mieć klarowny GMP+ Feed Certification scheme, zrozumiały dla każdego w ramach Wspólnoty GMP+. W związku z tym, zaczniemy dosłownie „projektować od nowa” GMP+ FSA scheme. Będziemy podążać za głównymi zasadami GMP+ scheme, które pozwolą skupić się w trakcie tego procesu na bezpieczeństwie pasz na całym świecie.

Główna część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa pasz pozostaje w firmie certyfikowanej. Oznacza to, że GMP+ FSA scheme będzie się koncentrować na „wymogach związanych z celem”, a firmy certyfikowane będą skupiać się na tym „jak osiągnąć” te wymogi. GMP+ International będzie dostarczać pomoc poprzez Feed Support Products. To zapewnia bezpieczeństwo pasz w całym łańcuchu paszowym i umożliwia wspólną odpowiedzialność Wspólnoty GMP+. System będzie dostosowany do międzynarodowo akceptowanych standardów, takich jak ISO 22000, co uczyni GMP+ Feed Certification łatwiejszym do wdrożenia. Dzięki włączeniu całej Wspólnoty GMP+ chcemy położyć nacisk na transparentność. Informacje będą zawsze udostępniane na naszej stronie internetowej. Ponadto certyfikacja przez niezależną stronę trzecią, jaką są Organizacje Certyfikujące, przyczynia się do wiarygodności certyfikacji.

Plan ogólny

#ProjectGMP+2020 skupia się początkowo na wszystkich standardach obecnego GMP+ FSA scheme. Oznacza to, że cała struktura i układ standardów systemu ulegną zmianie. Należy podkreślić, że zawartość standardów pozostanie taka sama, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa pasz.

Bardziej szczegółowy plan projektu będzie ogłoszony w początkach roku 2019. Zakończymy projekt we współpracy z naszymi partnerami i interesariuszami do roku 2020.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

Od stycznia 2019 dostępny będzie dedykowany obszar na stronie internetowej gmpplus.org, gdzie będzie można znaleźć najnowsze informacje odnośnie projektu, jak również pobrać dokumentację. Chcemy, abyście także brali w tym udział, zatem spodziewajcie się ankiet, jak tylko zostaną one przygotowane.

Prosimy upewnić się, że otrzymujecie Biuletyny GMP+ , aby na bieżąco dostawać informacje odnośnie #ProjectGMP+2020, odwiedzajcie regularnie naszą stronę internetową i dołączcie do nas na LinkedIn.

Jeśli chcecie podzielić się z nami Waszą opinią lub macie pytania, prosimy kontaktować się z helpdeskiem GMP+ International.