Aktualizacja: koniec tymczasowych uregulowań związanych z niskim poziomem wody.

środa, 30 stycznia 2019

Z powodu suszy w 2018 roku, poziom wody w rzekach i kanałach w Europie północno-zachodniej był wyjątkowo niski. Spowodowało to znaczne spowolnienie dostaw surowców do pasz śródlądowymi drogami wodnymi, a z uwagi na przedłużającą się suszę, GMP+ International została poproszona o podjęcie przejściowych działań wyprzedzających, we współpracy z interesariuszami.

Sytuacja obecna została dokładnie oceniona wspólnie z naszymi różnymi interesariuszami ze Wspólnoty GMP+ i nie ma już dłużej potrzeby utrzymywania tymczasowych rozwiązań, gdyż poziom wody wystarczająco wzrósł. Tymczasowe warunki / wymogi nie mają już dłużej zastosowania od dnia 6 lutego 2019

Informacje zwrotne od Wspólnoty

GMP+ Chociaż fakt dostosowania uregulowań do ekstremalnych warunków pogodowych został doceniony, spowodowało to również pewne obawy wśród certyfikowanych firm transportowych. Razem z naszymi interesariuszami, będziemy oceniać podjęte działania i, tam gdzie to konieczne, wprowadzać pewne usprawnienia, aby w przyszłości móc radzić sobie z problemami spowodowanymi przez niski poziom wody.

Jeśli chcecie wrócić do wcześniejszych komunikatów, prosimy przeczytać poniższe biuletyny:

Biuletyn 1: 19 listopada, 2018,

Biuletyn 2: 30 listopada, 2018 i,

Biuletyn 3: 21 grudnia, 2018.

Jeśli macie jakieś pytania, prosimy kontaktować się z nami poprzez GMP+ International Helpdesk.