Nowość: przypisy w Ocenach Ryzyka

czwartek, 31 stycznia 2019

Oceny Ryzyka dla materiałów paszowych zostały zaktualizowane. Kolumna „prawdopodobne wystąpienie” została opróżniona i wstawiono do niej znak * oznaczający przypis. Także w kolumnie “standardy”, gdy nie ma ustalonego limitu dla danego zagrożenia, został dodany przypis.

W Ocenach Ryzyka dla materiałów paszowych w bazie danych Feed Support Products GMP+ International zostały wprowadzone zmiany.

Kolumna ‘prawdopodobne wystąpienie’ została wyczyszczona. Oznacza to, że obecnie to firmy paszowe są odpowiedzialne za określenie prawdopodobnego wystąpienia dla produktów, które firma produkuje lub przetwarza.

Komitet Techniczny FSP (TCFSP) zdecydował, że prawdopodobieństwo zdarzenia lub zdarzeń jest specyficzne dla firmy, zatem to do firm należy jego oszacowanie. Do Oceny Ryzyka dodano przypis wyjaśniający i określający w jaki sposób firma powinna postępować.

Oprócz zmiany w kolumnie ‘prawdopodobne wystąpienie’ nastąpiła jeszcze jedna zmiana. Jak informowaliśmy w październiku 2018r. w biuletynie  kolumna ‘standardy’ została zaktualizowana. Dla zagrożeń bez ustalonego limitu są obecnie odnośniki do przypisu. Przypis ten wyjaśnia, jak należy postępować w przypadku zagrożenia bez ustalonego limitu.

Poza aktualizacją Ocen Ryzyka miał miejsce ogólny przegląd GMP+ Monitoring database. Przegląd ten nie ma żadnego wpływu na normalne korzystanie z GMP+ Monitoring database i służy jedynie poprawie serwisu.