Procedura monitoringu aflatoksyny B1

piątek, 1 lutego 2019

Aflatoksyna B1 w kukurydzy (-produktach): Zmiana w Profilu Ryzyka dla Słowacji.

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1. 

Zmienione Profile Ryzyka:

  • Słowacji - obniżone z Średnie na Niskie


Oznacza to, że kukurydza pochodząca z Słowacji może być analizowana z mniejszą częstotliwością

Nowy profil ryzyka obowiązuje od 1 lutego 2019 r.

Uwaga : Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie. Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny.

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty.

Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2018 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

17 grudnia 2018 

Rumunii
Ukrainy
Węgry  

Średnie > Niskie
Wysokie > Średnie
Średnie > Niskie 

17 wrzesień 2018 

Indie
Bulgaria
Kanada
Chorwacja
Słowacja
Hiszpania
Czechy 

Wysokie > Średnie
Niskie> Średnie
Niskie> Średnie
Niskie> Średnie
Niskie> Średnie
Niskie> Średnie
Niskie> Średnie