Ponad 100 laboratories laboratoriów ubiega się o rejestrację

czwartek, 28 lutego 2019

Rzetelne analizy laboratoryjne są kluczowe dla mocnego i wiarygodnego łańcucha paszowego. Niedokładne lub błędne wyniki analiz podważają wiarę w siłę naszego łańcucha bezpieczeństwa pasz, a dodatkowo, mogą nawet narazić samo bezpieczeństwo pasz na ryzyko.

Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku, GMP+ International ogłosiła w marcu 2018r. program laboratoriów rejestrowanych (Registered laboratory program). Reakcja rynku jest bardzo zachęcająca. W naszej bazie danych GMP+ Company database można znaleźć wszystkie firmy certyfikowane, Organizacje Certyfikujące i laboratoria:

 1. Od opublikowania naszego poprzedniego biuletynu, zatwierdzona została jedna nowa Organizacja Certyfikująca dla zakresu ‘Laboratorium Rejestrowane’, co zwiększa łączną liczbę zatwierdzonych Organizacji Certyfikujących do 7.
 2. Obecnie laboratoria rejestrowane znajdują się we wszystkich częściach świata:
 • Argentyna (2)
 • Austria (1)
 • Bułgaria (1)
 • Węgry (1)
 • Holandia (3)
 • Singapur (1)
 • Stany Zjednoczone Ameryki (1)
 • Serbia (1)
 • Francja (1)
 1. Do dzisiejszego dnia, 98 laboratoriów złożyło aplikacje o certyfikację w swoich Organizacjach Certyfikujących.  

Powyższe liczby obrazują ich gotowość do poprawy wiarygodności analiz laboratoryjnych poprzez utrzymywanie jednolitego poziomu wydajności dla analiz zanieczyszczeń krytycznych (aflatoksyna B1, dioksyny/PCB, metale ciężkie i pestycydy). Więcej informacji na temat programu można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Należy pamiętać, że od dnia  1 lipca 2019, firmy certyfikowane GMP+ FSA muszą korzystać z laboratorium rejestrowanego przy analizach zanieczyszczeń krytycznych. Prosimy skontaktować się z Waszym laboratorium i sprawdzić, czy już rozpoczęło proces aplikacji, aby dotrzymać tego ustalonego terminu.