Aktualizacja GMP+ Logo

czwartek, 28 lutego 2019

Z duma dążymy do “Feed Safety Worldwide” (Bezpieczeństwa Pasz na Świecie) za pomocą produktów i usług GMP+ International.

Często otrzymujemy za pośrednictwem naszego helpdesku GMP+ International pytania dotyczące, między innymi, używania logo GMP+ FSA. Używanie logo GMP+ International jest dozwolone pod ściśle określonymi warunkami, na przykład przy uczestniczeniu w wydarzeniach lub targach handlowych. Nadużywanie lub niewłaściwe używanie logo może stwarzać błędne wrażenie i prowadzić do  nieporozumień lub oszustw. Prosimy każdorazowo konsultować bazę danych GMP+ Company database, aby upewnić się czy dana firma jest faktycznie certyfikowana GMP+. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na tej stronie.’