Prośba o przekazywanie wyników analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database

poniedziałek, 11 marca 2019

Wnieś wkład do raportu 2018.

Mamy marzec 2019 roku. Pora na dokonanie oceny roku 2018. Jak w latach poprzednich, uprzejmie prosimy o wprowadzenie ostatnich wyników analiz z roku 2018 do bazy danych GMP+ Monitoring database. Chcielibyśmy prosić o zrobienie tego najpóźniej do piątku 29 marca 2019 i o udostępnienie wyników (anonimowo) Wspólnocie GMP+.  

Ewaluacja wyników monitoringu za 2018

Im więcej wyników analiz jest dostępnych w bazie danych  GMP+ Monitoring database, tym bardziej wartościowa będzie ewaluacja roku 2018. Prosimy nie zapomnieć o udostępnieniu (anonimowo) Wspólnocie GMP+ wyników, które są wymagane przez wymogi GMP+  (takich jak próby z pozytywnym wynikiem na salmonellę i ich serotypowanie w kontekście Procedur dla salmonelli z GMP+ BA4).  Więcej informacji odnośnie tego, jakie wyniki analiz są wymagane do udostępnienia w ramach Wspólnoty GMP+, można znaleźć w dokumencie FAQ D3.7 GMP+ Monitoring database. Jedynie wtedy, gdy dzielicie się wynikami ze Wspólnotą GMP+, możemy wykorzystać wasze wyniki do ewaluacji wymogów GMP+.

Jeśli chodzi o inne analizy, możecie sami zdecydować czy udostępniać ich wyniki, czy też nie. GMP+ International docenia to i zaprasza do dzielenia się wynikami innych analiz ze Wspólnotą GMP+, także w sposób anonimowy. W końcu im więcej wyników jest udostępnianych, tym więcej informacji mają wszyscy uczestnicy GMP+. Mogą wtedy wykorzystywać te informacje w swoich analizach HACCP w celu oceny ryzyka.

Pomoc przy wprowadzaniu danych

Jeśli napotykacie jakiekolwiek problemy przy wprowadzaniu danych i/ lub dzieleniu się wynikami analiz, możecie znaleźć więcej informacji w naszym podręczniku podręczniku GMP+ Monitoring database Manual lub skontaktować się z GMP+ International.

Dziękujemy za współpracę!