Zmiany w systemie GMP+ FSA & FRA module

czwartek, 28 marca 2019

Wspólnota GMP+ wraz z International Expert Committee wprowadziły zmiany w dokumentach. Zmiany te dotyczą głównie korekt, lepszemu wyjaśnieniu dokumentów i lepszemu dostosowaniu do codziennych potrzeb uczestników.

Wszystkie dokumenty oraz pliki PDF gotowe do wydruku wraz z tabelą przedstawiającą wszystkie zmiany znajdują się tutaj:

FSA Module

GMP+ B8 Production of and Trade in Pet Foods
GMP+ BA2 Kontrola pozostałości
GMP+ BA6 Minimalne Wymogi Oznakowanie & Dostawa
GMP+ BA7 Wymogi specjalne dla produktów ubocznych z przemysłu olejów i tłuszczów
GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów
GMP+ BCN-CEE Wymogi dodatkowe dla krajów Europy Środkowej & Wschodniej
GMP+ D2.6 Guidance documents for specific GMP+ application

FRA Module

GMP+ MI102 Responsible pig & poultry feed
GMP+ MI103 Responsible dairy feed

Poza zmianami w tych dokumentach dokonaliśmy także pewnych zmian redakcyjnych.

Co należy zrobić 

Prosimy ściągnąć najnowsze wersje tych dokumentów z naszej strony internetowej. Upewnić się, że Wasza firma stosuje się do ostatnich zmian w systemie. 

Dlaczego przekazujemy Wam to wiadomość? 

Dokumenty normatywne GMP+ International są głównym fundamentem GMP+ Feed Certification scheme. Staramy się informować jak najszybciej o zmianach wszystkie firmy certyfikowane, aby zapewniać bezpieczeństwo pasz na całym świecie.

W GMP+ International wciąż uczymy się dzięki waszym informacjom zwrotnym i oferujemy rozwiązania dostosowane do zmian w potrzebach rynku. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej wiadomości, prosimy kontaktować się z Waszym przedstawicielem GMP+ lub z GMP+ International: www.gmpplus.org lub telefon +31 (0)70 307 4120.