Pierwsze wyniki badania satysfakcji klienta (CSS) Polska & Republika Czeska

piątek, 29 marca 2019

Opinia naszych uczestników, firm certyfikowanych GMP+, jest dla nas bardzo ważna. Dlatego w okresie od 25 października do 1 grudnia 2018r. firma Satius bv przeprowadziła dla nas niezależne i obiektywne badanie satysfakcji klienta w Polsce i w Republice Czeskiej. Za pomocą kwestionariuszy online firmy uczestniczące miały możliwość udzielenia odpowiedzi na 40 pytań dotyczących ich doświadczeń z GMP+ International.

Wyniki badania CSS będą mierzone w tak zwanych wskaźnikach  Key Performance Indicators (KPI). Wskaźniki KPI poprowadzą nas przez proces analizy wyników. Te trzy wskaźniki: Konkurencyjność, Cena/Jakość i Rekomendacje są oceniane w skali od 1 do 6. Średni końcowy wskaźnik dla Polski wyniósł 7,8 w skali od 1 do 10, a dla Republiki Czeskiej 7,5. Dobre wyniki, ale oczywiście zawsze jest miejsce na poprawę.

Procesy, które mają wpływ na wskaźniki KPI; lub, inaczej mówiąc, ‘pokrętła’ procesów, które musimy, jako organizacja ‘przesunąć’ do przodu, aby poprawić wskaźniki KPI. Na procesy te składają się: Rozwój Działalności, Produkty & Usługi, Marketing i Komunikacja oraz Helpdesk. 

Wnioski

Badanie pokazało, że certyfikacja GMP+ jest dla Was bardzo ważna i jest wymagana przez rynek. Relacje robocze pomiędzy Waszą firmą i Organizacją Certyfikującą zostały ocenione jako „dobre”. Ponadto ocena dla biuletynów GMP+ International jest bardziej niż wystarczająca, a strona internetowa także uzyskała pozytywną opinię. Helpdesk jest w pełni doceniany, lecz powinien być częściej polecany firmom certyfikowanym GMP+. Produkty i usługi są także ocenione jako więcej niż satysfakcjonujące, ale również muszą być bardziej popularyzowane w firmach certyfikowanych GMP+.

Dalsze działania

W nadchodzących tygodniach będziemy dalej analizować wyniki razem z firmą Satius i opracujemy konkretny plan poprawy dla rynku polskiego i czeskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym firmom za współpracę, którą w pełni doceniamy.