Publikacja nowych dokumentów GMP+ C

czwartek, 4 kwietnia 2019

Z uwagi na nowe potrzeby rynkowe niezbędne było wprowadzenie nowych dokumentów GMP+ B i zmiany w dokumentach GMP+ C, aby otworzyć nowe możliwości biznesowe i zapewnić bezpieczeństwo pasz.

Przy opracowywaniu nowych dokumentów GMP+ C GMP+ International działała w ścisłej współpracy z podkomitetem Certification & Compliance. Następnie te dokumenty GMP+ C zostały zatwierdzone przez International Expert Committee.

Poniżej przedstawiamy główne zmiany w dokumentach GMP+ C.

GMP+ C6 Ocena i Kryteria Certyfikacji dla Certyfikacji GMP+ - Proces Certyfikacyjny:

  • Wprowadzenie audytu niezapowiedzianego dla producentów w Niemczech i innych krajach Europy (opublikowane dekretem wykonawczym 21 marca 2019).
  • Zapis krajowy Półwysep Iberyjski został dodany jako dokument normatywny.

GMP+ C7 Ocena i kryteria  certyfikacji / kontroli dla certyfikacji / kontroli GMP+ – dodatkowe/specjalne zakresy:

  • Wprowadzenie wymogów certyfikacji dla zapisu krajowego Półwysep Iberyjski
  • Czas trwania audytu dla:
    • Zapisu Krajowego Półwysep Iberyjski
    • GMP+ B11 Laboratorium Rejestrowane.

GMP+ C10 Wymogi zatwierdzenia i Procedura dla Organizacji Certyfikujących:

  • Zostały dodane kompetencje audytorów dokonujących oceny GMP+ B10 Badania laboratoryjne oraz GMP+ B11 Laboratorium Rejestrowane, dotyczące wykształcenia, wiedzy i doświadczenia zawodowego.
  • Tabela wyłączeń (tabela 1) została rozszerzona o Zapis Krajowy Półwysep Iberyjski.

Wersje: holenderska, niemiecka i polska nowych dokumentów GMP+ C będą opublikowane w późniejszym terminie.