Aktualizacja ocen ryzyka w FSP i Zasadach Działania

czwartek, 11 kwietnia 2019

W ramach GMP+ Feed Certification scheme, materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o analizy dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), do listy Feed Support Product list dołączono 14 zatwierdzonych materiałów paszowych (7 nowych i 7 uaktualnionych).  Włączenie materiałów paszowych na listę Feed Support Product (poprzez zatwierdzenie oceny ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty znajdujące się na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.  

W tabeli tutaj, znajduje się przegląd (nowych) zatwierdzonych materiałów paszowych i więcej podstawowych informacji o zmianach w FSP. 

Ważne: prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie te zmiany mają bezpośredni wpływ GMP+ Monitoring database:

  1. Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są włączone na listę Feed Support Product, materiały te będą automatycznie włączone do bazy danych GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i sprawdzać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  2. Modyfikacje nazwy materiału paszowego: jeśli nazwa materiału paszowego ulega zmianie na liście Feed Support Product (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database.
  3. Usunięcie materiałów paszowych: Jeśli materiał paszowy jest usuwany (wycofany) z listy Feed Support Product, dodanie nowych wyników analiz tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednakże informacje historyczne o poprzednich wynikach analiz pozostaną dostępne do celów konsultacji.

Jeśli wasz materiał paszowy nie jest włączony na Listę Feed Support Product lub wasz proces różni się od opisanego w ocenie ryzyka, można temu zaradzić poprzez złożenie wniosku. Wniosek musi być wsparty oceną ryzyka tego materiału paszowego. Wszystkie niezbędne informacje (łącznie z wzorem oceny ryzyka) są dostępne tutaj. Ostateczna data złożenia wniosku to 18 kwietnia 2019 r. Wnioski złożone przed tą datą będą rozpatrzone na posiedzeniu Technical Committee FSP w dniu 20 czerwca 2019 r. Wnioski złożone po 18 kwietnia 2019 r będą rozpatrzone na następnym posiedzeniu w dniu 5 listopada 2019 r.

Więcej informacji na temat analizowania Ocen ryzyka

Na stronie internetowej opublikowano również uaktualnione Zasady Działania (Working Principles). Te Zasady Działania dostarczają obszernych wyjaśnień odnośnie celów, korzyści i procesu stosowania, struktury i zatwierdzania Ocen Ryzyka w kontekście Feed Support Products.

Nowa wersja skupia się bardziej na metodach wykorzystywanych przy ocenie produktów. Zmiany, o których informowaliśmy Państwa w naszym biuletynie z 31 stycznia 2019 zostały również uwzględnione w Zasadach Działania.

W konsekwencji uaktualniono również listę często zadawanych pytań FAQ List Feed Support Products (GMP+ D3.17).

Obydwa dokumenty zostały w międzyczasie opublikowane na stronie internetowej.