Dzisiaj został opublikowany zmieniony Zapis Krajowy Chiny

czwartek, 18 kwietnia 2019

Niedawno International Expert Committee zatwierdził pewne zmiany w Zapisie Krajowym Chiny.

Uaktualniona wersja jest dostępna tutaj.

Zmiany są następujące:

  • Produkty paszowe wyprodukowane przez stosujących ten Zapis Krajowy mogą być również zbywane poza rynkiem lokalnym.
  • Materiały paszowe używane jako nośniki w premiksach mogą być nabywane na warunkach procedury gatekeeper’a.
  • Ograniczenie stosowania do 1 roku zostało przedłużone do 4 lat.
  • Szereg zmian o charakterze redakcyjnym.

Przedmiotowy Zapis Krajowy został opracowany dla wytwórni pasz i premiksów w Chinach. W Zapisie Krajowym znajdują się dodatkowe wymogi dla firm chińskich, między innymi kilka opcji zakupu materiałów paszowych od dostawców niecertyfikowanych GMP+.

Stosowanie tego Zapisu Krajowego łącznie z regularnym standardem GMP+ pozwala firmom chińskim na ustanowienie systemu bezpieczeństwa pasz GMP+. GMP+ International dąży, także w odniesieniu do Chin, do osiągania wyższego poziomu zapewniania bezpieczeństwa pasz, co udało się już osiągnąć w wielu innych miejscach na świecie.

Zachęcamy firmy w Chinach do kontaktowania się z naszym lokalnym przedstawicielem, Ms. Berry Wang china_supportdesk@gmpplus.org, lub bezpośrednio z GMP+ International info@gmpplus.org w sprawie informacji zwrotnej na temat chińskiego Zapisu Krajowego.