Opublikowano nowy Zapis Krajowy Półwysep Iberyjski

czwartek, 18 kwietnia 2019

Po konsultacjach z ekspertami iberyjskiego rynku paszowego i zatwierdzeniu przez International Expert Committee, GMP+ International wprowadziła nowy Zapis Krajowy GMP+ <i>Półwysep Iberyjski</i>.

Zapis Krajowy GMP+ Półwysep Iberyjski (CN-IP) został opublikowany na naszej stronie internetowej.

Ten Zapis Krajowy został opracowany dla producentów, handlowców i firm transportowych ulokowanych w Andorze, Hiszpanii i Portugalii. W przygotowaniu Zapisu Krajowego wzięli udział różni przedstawiciele iberyjskiego sektora paszowego.

Zawiera on szereg specjalnych opcji dla zapewniania bezpieczeństwa pasz, biorących pod uwagę specyficzną sytuację i strukturę przemysłu paszowego na Półwyspie Iberyjskim.

Ponieważ udostępnione opcje nie są opcjami preferowanymi dla zapewniania bezpieczeństwa pasz, mogą one być stosowane jedynie czasowo. 

Jak stosować?

Ten Zapis Krajowy musi być stosowany łącznie z innymi standardami GMP+. Aplikacje o certyfikację przy wykorzystaniu Zapisu Krajowego GMP+ Półwysep Iberyjski (CN-IP) są dokonywane w drodze normalnej procedury aplikacji o certyfikację GMP+ FSA.  Firmy zainteresowane powinny skontaktować się z wybraną Organizacją CertyfikującąOficjalna certyfikacja dla Zapisu Krajowego GMP+ Półwysep Iberyjski może rozpocząć się od 15 maja 2019.

Kto może korzystać?

Przedmiotowy zapis może być wykorzystywany przez firmy zainteresowane otrzymaniem certyfikacji GMP+ FSA po raz pierwszy. Jednakże mogą z niego korzystać także firmy już certyfikowane GMP+, zainteresowane rozszerzeniem zakresu swojej certyfikacji.

Warsztat

Zamierzamy zorganizować warsztaty i dzień konsultacji poświęcone Zapisowi Krajowemu GMP+ Półwysep Iberyjski (CN-IP), aby zapoznać z nim firmy i zająć się pytaniami oraz informacją zwrotną. Szczegółowe informacje zostaną wkrótce przedstawione na naszej stronie internetowej.