Raport roczny EWS za 2018 jest już dostępny!

czwartek, 25 kwietnia 2019

Z 358 zgłoszeniami EWS dotyczącymi 204 przypadków EWS, GMP+ International odnotowała znaczący wzrost o 49% liczby zgłoszeń EWS w porównaniu z rokiem 2017 (240).

2019.04.25 EWS jaarverslag 2018

Liczba ostrzeżeń wysłanych do uczestników GMP+ była najniższa (7) w ostatnich czterech latach.

Główne fakty i liczby dotyczące zgłoszeń EWS 2018 są przedstawione w naszym zestawieniu  EWS infographic and excel overview. Na GMP+ Portal można znaleźć szczegółowe informacje o każdym przypadku EWS odnośnie rodzaju produktu, zanieczyszczenia, źródeł i krajów, które były zamieszane.

Dominują materiały paszowe i zagrożenia mikrobiologiczne

Prawie 80% zgłoszeń (284) dotyczyło materiałów paszowych. Mieszanki paszowe, dodatki, premiksy i (wycofana) żywność spowodowały znacznie mniej problemów dla uczestników GMP+.

W 2018 roku dominowała liczba zgłoszeń (155) o zagrożeniach mikrobiologicznych. Główne zagrożenia w materiałach paszowych (148) to salmonella i enterobakterie. Najwięcej zdarzeń z salmonellą w materiałach paszowych miało miejsce w śrucie sojowej (47 zgłoszeń). Najwięcej zdarzeń z enterobakteriami w materiałach paszowych wystąpiło w serwatce (19 zgłoszeń).

Poza faktem, że w zgłoszeniach dominowały materiały paszowe, wzrost odnotowano również w dodatkach paszowych: z 6 zgłoszeń do 38 zgłoszeń w 2018.

Wyraźnie więcej zgłoszeń o pestycydach/insektycydach i metalach ciężkich

Liczba zgłoszeń dotyczących pestycydów/insektycydów wzrosła z 44 zgłoszeń w 2017 do 85 zgłoszeń w 2018. Oznacza to wzrost skażeń ‘pestycydami/insektycydami’ o 193%. Także liczba zgłoszeń dotyczących metali ciężkich wzrosła w minionym roku z 11 zgłoszeń w 2017 do 30 w 2018, prawie trzykrotnie.

Przyczyny skażeń

W prawie 58% wszystkich zgłoszeń przyczyna skażenia jest znana. Z tego w 45% zgłoszeń przyczyna skażenia wynikała w jakimś stopniu z procesu produkcyjnego (kategoria ‘przetwarzanie wewnątrz firmy paszowej’). Może to być w czasie uprawy danego produktu (na przykład przez użycie pestycydów), przetwarzania (na przykład przez wyciek z maszyny) lub w czasie jego transportu i przechowywania (na przykład w wyniku skażenia krzyżowego).

Błąd ludzki (18) jest przyczyną numer 2, kolejna to przetwarzanie poza firmą paszową (14) (np. laboratoria, firmy spożywcze itd.).

W 25% zgłoszeń przyczyna skażenia nie została wykryta. Powodem tego było nie ustalenie przyczyny w trakcie dochodzenia. W 17% zgłoszeń przyczyna skażenia nie miała znaczenia, gdyż po analizie przypadku stwierdzono, że:

  • skażenie nie zostało potwierdzone przez kontranalizę;
  • pasza okazałą się bezpieczna;
  • szczegółowy limit bezpieczeństwa paszy nie został przekroczony;
  • nie było szczegółowego limitu bezpieczeństwa paszy dla tego skażenia.

Znaczenie dobrego systemu zarządzania ryzykiem!

Stosunkowo niska liczba zgłoszeń EWS pokazuje, że firmy certyfikowane GMP+ miały, w większości wypadków, szybko sytuację pod kontrolą, ograniczając ryzyko skażenia łańcucha i zapobiegając zagrożeniu bezpieczeństwa pasz. Pokazuje to, że w firmach tych wdrożony jest dobry system zarządzania ryzykiem. Ale oczywiście wyzwaniem na rok 2019 jest wykrycie źródła skażenia we wszystkich przypadkach.

Używane terminy:
Zgłoszenie:.Powiadomienie GMP+ International o niebezpiecznej paszy.
Przypadek: Wszystkie zgłoszenia dotyczące tej samej niebezpiecznej sytuacji. Chodzi o zgłoszenia od różnych firm. Kilka zgłoszeń może dotyczyć tego samego przypadku.
Ostrzeżenie: Uczestnicy GMP+ są ostrzegani o konieczności zwracania uwagi na potencjalne skażenie w razie zakupu jakiegoś produktu z jakiegoś kraju lub regionu. Dana sytuacja jest pilna i nie jest (w pełni) pod kontrola.