Aktualizacja: #ProjectGMP+2020: Na dobrej drodze

środa, 22 maja 2019

W ubiegłym roku, w grudniu 2018, poinformowaliśmy Wspólnotę GMP+ o istotnej zmianie w GMP+ FC scheme. Ta kluczowa zmiana została zatytułowana #ProjectGMP+2020 i dotyczy struktury GMP+ FC scheme. Od tego czasu poczyniliśmy pewne znaczące kroki, o których chcemy poinformować w niniejszym komunikacie.

#ProjectGMP+2020 został zapoczątkowany w celu udoskonalenia całej struktury GMP+ FC scheme do roku 2020. Opracowano Wiodące Zasady, aby przeprowadzić nas przez cały proces. Na szczęście, robimy to przy wsparciu Wspólnoty GMP+, a członkami grup roboczych są przedstawiciele sektora. Ostatnio International Expert Committee wyraził swoje poparcie i zatwierdził już dokonany postęp oraz ustalony plan działania. W późniejszej fazie włączona zostanie cała Wspólnota GMP+ i poproszona o informację zwrotną.

Najbardziej widoczne zmiany: Podstawowy Standard i Zapisy Techniczne
Jedną z najistotniejszych i widocznych zmian w #ProjectGMP+2020 jest udokumentowanie wszystkich wymogów ogólnych w jednym Podstawowym Standardzie. Wartą odnotowania zaletą tej zmiany jest fakt, że wymogi takie jak feed safety management system i HACCP są obecnie częścią jednego dokumentu, zamiast oddzielnych standardów. Oprócz tego, pracujemy również nad Zapisami Technicznymi zawierającymi wymogi związane z poszczególnymi specyficznymi działalnościami.

Obecnie pierwszy projekt Podstawowego Standardu został ukończony i zatwierdzony przez grupę roboczą. Kolejny krok w kierunku przyszłościowego GMP+ Feed Certification scheme został zrobiony 15 kwietnia, gdy grupa robocza dla Zapisów Technicznych rozpoczęła prace nad uproszczeniem i przeredagowaniem warunków technicznych dotyczących następujących działalności: produkcja, handel, przechowywanie i transport.

W nadchodzących miesiącach będziemy pracować nad sfinalizowaniem Zapisów Technicznych i przedstawieniem ich, razem z Podstawowym Standardem, do zatwierdzenia przez International Expert Committee i Podkomitety, w trzecim kwartale 2019. Potem nastąpi okres intensywnych konsultacji publicznych, który da Wspólnocie GMP+ możliwość przekazania informacji zwrotnej na temat dokumentacji #ProjectGMP+2020.

Aktualizacja Planowania 

Na stronie internetowej projektu można znaleźć zaktualizowany plan pracy nad #ProjectGMP+2020. Zwracamy uwagę, że podane daty są wstępne i mogą być zmieniane zgodnie z postępem prac nad projektem.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Odwiedź specjalną stronę internetową projektu, gdzie można znaleźć najnowsze informacje odnośnie projektu oraz dokumentację do pobrania. Chcemy zaangażować Was w ten projekt, dlatego spodziewajcie się kwestionariuszy, gdy tylko będą dostępne.

Upewnij się, że zarówno Wy, jak i Wasi koledzy otrzymujecie Biuletyny GMP+, aby na bieżąco dostawać informacje i aktualizacje odnośnie #ProjectGMP+2020, sprawdzaj regularnie naszą stronę internetową i dołącz do nas na  LinkedIn.

Jeśli chcecie podzielić się z nami Waszymi uwagami lub macie pytania, prosimy kontaktować się z nami poprzez GMP+ International Helpdesk.