Publikacja przyjętego dokumentu GMP+ C6

piątek, 14 czerwca 2019

W związku ze zmieniającymi się wymaganiami branży oraz wprowadzeniem nowych dokumentów GMP+ B, zaszła konieczność dokonania zmian w dokumentach GMP+ C, tak aby stworzyć nowe możliwości rynkowe przy dlaszym zapewnieniu bezpieczeństwa pasz.

GMP+ International, w ścisłej współpracy z Podkomitetem Certyfikacja i Zgodność (Certification & Compliance) opracowało nowe wytyczne zawarte w dokumencie GMP+ C6 Assessment and Certification Criteria for GMP+ Certification – Process Certification. Tym samym dokumenty GMP+ C zostały zatwierdzone przez Międzynarodowy Komitet Ekspertów (IEC).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany: 

  • Dostosowanie czasu trwania audytów w odniesieniu do audytów z zakresu Feed Responsibility Assurance (FRA).
  • W przypadku GMO Controlled możliwe jest objęcie certyfikacją multi-site następujących zakresów – Trade in Feed GMO controlled, Storage & Transshipment of Feed GMO controlled oraz Transport of Feed, Road transport GMO controlled. 
  • Jasno zdefiniowane czasy trwania audytu dla FRA Multi-Site. 
  • Podział GMO Controlled na dwa rodzaje działalności, co zapewni większą przejrzystość certyfikatów GMP+ wśród członków społeczności GMP+.