Benchmark systemów dla upraw rolnych

czwartek, 27 czerwca 2019

Procedura benchmarku systemów dla upraw rolnych jest w fazie końcowej. Dzięki porównaniu systemów dla upraw rolnych z wymogami GMP+ punkt po punkcie, firmy certyfikowane GMP+ FSA uzyskują pomoc przy zakupach od rolnika certyfikowanego.

GMP+ International pozwala istniejącym systemom dla upraw rolnych udostępniać informacje w jakim stopniu ich systemy spełniają wymogi GMP+ FC scheme. Po przeprowadzeniu benchmarkingu staje się jasne, które wymogi GMP+ są, a które nie są spełniane przez dany system dla upraw rolnych. Główna korzyść to fakt, że dzięki temu gatekeeper może skoncentrować się na spełnieniu tych wymogów, które nie są jeszcze zapewnione.

Od roku 2016 firma certyfikowana GMP+ może nabywać nieprzetworzone artykuły rolne na pasze od rolnika wyłącznie poprzez procedurę gatekeepera. W tym celu musi stosować Załącznik 4 do GMP+ BA10 ‘Minimalne Wymogi dla Zakupów’. Istotę tej procedury stanowi wdrożenie odpowiedniej kontroli na przyjęciu, opartej o ocenę ryzyka i przeprowadzanej przez uczestnika oraz program zapewniania jakości stosowany przez rolnika. Poprzez ten benchmark, GMP+ International chce oferować gatekeperom odpowiednie wsparcie przy wdrażaniu oceny ryzyka. Benchmark pozwala na zyskanie wglądu w to, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przetworzenia na pasze. Po dokonaniu oceny ryzyka gatekeeper może określić, czy produkt spełnia wszystkie wymogi stawiane przez GMP+.

Zgodnie z artykułem 11.1 z GMP+ A1 Przepisy ogólne ta zmiana jest wprowadzona za pomocą dekretu wykonawczego. Dekret wykonawczy jest ważny do czasu opublikowania nowego dokumentu GMP+ BA10 na stronie internetowej GMP+ International.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o procedurze benchmarkingu, proszę kliknąć tutaj!