Bezpieczne jednostki składowania dla bezpiecznych pasz – powłoki wewnętrzne mogą stwarzać zagrożenie!

piątek, 26 lipca 2019

W ostatnich miesiącach miał miejsce incydent związany z wysokimi poziomami PCB w paszy dla drobiu. Źródłem incydentu było jako skażenie pochodzące z łuszczącej się farby na wewnętrznej powłoce silosu z paszą. W świetle tego zdarzenia chcielibyśmy przekazać pewne wskazówki odnośnie konserwacji zbiorników i silosów używanych do przechowywania pasz.

Zapobieganie ryzyku związanemu z powłokami zbiorników

Powłoki mają istotną rolę w zabezpieczaniu silosu lub zbiornika przed korozją i ścieraniem. Jednakże z upływem czasu, powłoki są podatne na niszczenie, co stanowi potencjalne zagrożenie skażeniem. Wiek, narażenie na zagrożenia chemiczne, częste zmywanie, ogólne zużycie to czynniki powodujące ich degradację.

Plan konserwacji

Opracowanie planu konserwacji dla powierzchni i sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pasz jest wymogiem GMP+. Włączenie silosów i zbiorników do planu konserwacji może być sposobem na zagwarantowanie, że będą one regularnie sprawdzane pod kątem zużycia, a wymagane naprawy będą dokonywane terminowo.

Poproś o pomoc specjalistów

Zwrócenie się o pomoc specjalistów wykwalifikowanych w ocenie aktualnego stanu silosów i zbiorników może pomóc w opracowaniu optymalnego planu konserwacji. Tacy usługodawcy mogą również pomóc zakładowi w przygotowaniu zakresu napraw oraz w samych naprawach, w celu uniknięcia problemów z bezpieczeństwem pasz.

Mobilność

Jeśli można przewidzieć potrzebę rozbudowy lub przemieszczenia silosu, warto rozważyć opcję powłok wykonanych fabrycznie, gdyż zapewniają one, że silosy są bardziej mobilne i możliwe do powiększenia, jako że każdy panel jest osobno pokrywany powłoką. Powłoki nakładane na miejscu są malowane na całych powierzchniach i w związku z tym rozrywają się lub pękają, gdy silos jest poruszany.  

W przypadku gdy stary silos lub zbiornik jest poddawany recyklingowi, zaleca się przeprowadzenie oceny powłok pod kątem bezpieczeństwa, przepustowości i odporności na korozję. Nieprawidłowa konserwacja jednostek składowania może spowodować nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa pasz, lecz również zatory i inne problemy operacyjne.

Jakość i koszty

Istotne jest wzięcie pod uwagę, że powłoki wysokiej jakości mogą mieć wyższy koszt początkowy, ale często wytrzymują dłużej i zmniejszają koszty konserwacji i konieczność powtórnego malowania. Warto wybrać producentów, którzy są biegli w zakresie wymogów specyficznych dla przemysłu spożywczego i / lub paszowego.  Ważne jest upewnienie się, że wytwórca ma uznawany certyfikat jakości i odpowiednie środki kontroli jakości.

Generalnie określenie obszarów potencjalnych wad dotyczących powłok, wdrożenie prewencyjnego planu kontroli i obowiązkowe przeprowadzanie napraw to najbardziej efektywne sposoby radzenia sobie z tym problemem. Mamy nadzieję, że te wskazówki pomogą uczestnikom GMP+ zapobiegać i minimalizować występowanie incydentów ze skażeniem w przyszłości.

Zwrócenie uwagi na to zagrożenie

GMP+ International wzywa uczestników do włączenia zagrożeń związanych z wewnętrznymi powłokami silosów i innych jednostek składowania do analiz HACCP. Czynnik taki jak wiek silosu, poprzednie zabiegi konserwacyjne i jakość materiałów powinny być wzięte pod uwagę. 

GMP+ International będzie również informować Organizacje Certyfikujące o potrzebie uwzględniania tego zagrożenia w trakcie przeprowadzania audytów GMP+.

Źródła:

Food Safety Magazine. Top 10 Areas of Coating Concerns in Food and Beverage Facilities.
Powder and bulk Engineering. How do I choose an appropriate interior finish when selecting a storage vessel? Powder & Bulk Solids. Tank and Silo Coatings: Nonabrasive, Noncorrosive, Longer Life Span.