Aktualizacja ocen ryzyka w FSP i Nowy Arkusz informacyjny

czwartek, 18 lipca 2019

W ramach GMP+ Feed Certification scheme, materiały paszowe muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa za pomocą analizy ryzyka, zgodnie z zasadami HACCP.

W oparciu o analizy dokumentacji przeprowadzone przez członków Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), do listy Feed Support Product (FSP) list dołączono 14 zatwierdzonych materiałów paszowych (7 nowych i 7 uaktualnionych).  Włączenie materiałów paszowych na listę-FSP (poprzez zatwierdzenie oceny ryzyka) jest wymogiem GMP+ Feed Certification scheme. Jedynie produkty znajdujące się na tej liście mogą być używane przez firmy certyfikowane GMP+.  

W tabeli tutaj, znajduje się przegląd (nowych) zatwierdzonych materiałów paszowych i więcej podstawowych informacji o zmianach w FSP. 

Ważne: prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie te zmiany mają bezpośredni wpływ GMP+ Monitoring database:

  1. Dodanie nowych materiałów paszowych: jeśli nowe materiały paszowe są włączone na listę-FSP, materiały te będą automatycznie włączone do bazy danych GMP+ Monitoring database. Uczestnicy GMP+ mogą dodawać (i sprawdzać) wyniki analiz dla tych nowych materiałów paszowych.
  2. Modyfikacje nazwy materiału paszowego: jeśli nazwa materiału paszowego ulega zmianie na liście-FSP (we wszystkich lub w jednym z 3 języków publikacji), zmieni się ona również w GMP+ Monitoring database.
  3. Usunięcie materiałów paszowych: Jeśli materiał paszowy jest usuwany (wycofany) z listy-FSP, dodanie nowych wyników analiz tego materiału paszowego do GMP+ Monitoring database nie jest już możliwe. Jednakże informacje historyczne o poprzednich wynikach analiz pozostaną dostępne do celów konsultacji.

Jeśli wasz materiał paszowy nie jest włączony na listę FSP lub wasz proces różni się od opisanego w ocenie ryzyka, można temu zaradzić poprzez złożenie wniosku. Wniosek musi być wsparty oceną ryzyka tego materiału paszowego. Wszystkie niezbędne informacje (łącznie z wzorem oceny ryzyka) są dostępne tutaj.

Ostateczna data złożenia wniosku to 5 grudnia 2019 r. Wnioski złożone przed tą datą będą rozpatrzone na posiedzeniu Technical Committee FSP w dniu 5 listopada 2019 r. Wnioski złożone po 5 grudnia 2019 r. będą rozpatrzone na następnym posiedzeniu w dniu marca 2019 r.

 

Nowy Arkusz informacyjny (Fact sheet)

Nowy Arkusz informacyjny (Fact sheet) jest dostępny na Portalu GMP+ : Fact sheet Foreign bodies.
(Sign in GMP+ Portal → 
Tools →  Feed Support Products & Monitoring Database → Feed Support Products  Fact sheets  Undesirable substances)

Po utworzeniu ‘fact sheet foreign bodies’ (‘arkusz informacyjny ciała obce’), dotkliwość zagrożeń fizycznych (np. klipsy do chleba, szkło, drewno, kamienie itp.), już uwzględnionych w ocenie ryzyka, może ulec zmianie. Od teraz szkodliwość jest klasyfikowana w zakresie pomiędzy „Wysoka – Średnia – Niska”. W tym arkuszu informacyjnym możecie znaleźć wskazówki odnośnie tego, jak przeprowadzać właściwą ocenę szkodliwości poszczególnych zagrożeń fizycznych dla Waszej własnej sytuacji.

→ Arkusze informacyjne (fact sheets) dostarczają informacji o szkodliwości zagrożenia dla ludzi i zwierząt oraz sugestie co do środków kontroli. Te sugestie stanowią uzupełnienie zapisów z GMP+ FSA scheme. Informacje zawarte w arkuszach informacyjnych mogą być wykorzystywane przy przeprowadzaniu analizy HACCP dla konkretnej firmy.