Nieprawidłowy certyfikat GMP+ International

środa, 24 lipca 2019

Prosimy zwracać uwagę na organizacje, które wystawiają certyfikaty mogące sprawiać wrażenie, że Wasza firma jest certyfikowana GMP+.

Pewna organizacja wystawia certyfikaty, które mogą stwarzać wrażenie, że firma z takim certyfikatem jest certyfikowana GMP+. Ta organizacja to:

Euro Veritas Limited
3rd Floor, 120 Baker Street, London, England W1U 6TU
Strona internetowa: http://www.eurocertregistrars.com/

Jeśli zostaliście skontaktowani przez tę organizację, prosimy nas o tym poinformować. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby rozwiązać ten problem.


Macie wątpliwości?

Zawsze sprawdzajcie bazę danych GMP+ Companies database, aby  upewnić się, czy dana firma jest naprawdę certyfikowana GMP+. Pozwoli to zapobiec ewentualnym szkodom dla firmy.