Ambrozja w materiałach paszowych z Francji

piątek, 26 lipca 2019

Prosimy uważać na ambrozję i jej szkodliwe oddziaływanie zarówno w rolnictwie, jak i na zdrowie ludzi.

Ostrzeżenie!

Ambrozja stanowi poważny problem, gdyż ma szkodliwe działanie w rolnictwie jako chwast i oddziałuje na zdrowie ludzi jako silny alergen.

Gdy firmy nabywają materiały paszowe z Francji, w szczególności proso, soję, sorgo i ziarno słonecznika, powinny zwracać na to uwagę i przeprowadzać analizy.

Ambrozja w materiałach paszowych

Poprzez Early Warning System GMP+ International otrzymaliśmy w pierwszych miesiącach 2019 roku kilka zgłoszeń o partiach skażonych ambrozją. Partie takich produktów obejmowały: proso, ziarno soi, sorgo i ziarno słonecznika; w większości przypadków krajem pochodzenia była Francja (zbiór 2018).

Można spodziewać się, że będzie więcej skażonych partii.

Rozprzestrzenianie się ambrozji

Pojedyncza roślina może wytworzyć w sezonie miliard ziaren pyłku – pyłku, który może przenosić się w powietrzu przez wiele dni, oddziałując na ludzi znajdujących się setki kilometrów dalej. Ponadto ambrozja może powodować uczulenia krzyżowe pacjentów na inne alergeny, w tym alergeny z żywności.

Ambrozja oddziałuje również na uprawy jako chwast, „pokarm dla ptaków” (nieprzetworzony) odgrywa istotną role w przenoszeniu ambrozji na nowe, dotychczas niezainfekowane tereny.

Limity

W ślad za uregulowaniami UE GMP+ International ustanowiła limity dla zanieczyszczenia botanicznego Ambrozja spp. w dokumencie GMP+ BA1 Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz.

Jeśli jakiś członek GMP+ stwierdzi partie przekraczające limit, należy wypełnić formularz zgłoszenia EWS-form i wysłać go do GMP+ International (ews@gmpplus.org).

Źródło informacji: CEHEFSA