Witamy Baltic Control Certification A/S we Wspólnocie GMP+!

piątek, 26 lipca 2019

Firma Baltic Control Certification A/S (zwana dalej Baltic Control) została zatwierdzona jako Organizacja Certyfikująca dla certyfikacji Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). Z dumą zawiadamiamy, że mamy obecnie 33 Organizacje Certyfikujące, 2 Lokalizacje Krytyczne i ponad 372 Audytorów GMP+ odpowiedzialnych za certyfikację GMP+ na całym świecie.

GMP+ International wita Baltic Control w naszej Wspólnocie GMP+.

Baltic Control jest organizacją certyfikującą akredytowaną zgodnie z ISO/IEC 17065:2012.

W 1980 roku duńska rodzina utworzyła firmę świadczącą usługi kontrolne w szczególności w zakresie przewozów zbóż i ziarna w Skandynawii.  

Internacjonalizacja firmy stała się faktem po podpisaniu kilku globalnych kontraktów. Między innymi z rządowymi organizacjami z różnych krajów Bliskiego Wschodu i krajów Afryki Północnej oraz z Komisją UE w Brukseli. Przekształciło to Baltic Control w bardziej zdywersyfikowana firmę oferującą usługi kontrolne również dla innych zróżnicowanych produktów, takich jak towary przemysłowe, minerały & metale.

W 2007 Baltic Control rozszerzyła swoją działalność na certyfikację produktu, z natychmiastowym sukcesem. Aktualnie rocznie przeprowadza około 15.000 audytów w sektorze rolnym i spożywczym, głównie w Skandynawii, Niemczech i w Polsce.

Baltic Control jest zatwierdzona dla certyfikacji GMP+ FSA w następujących zakresach:
- produkcja materiałów paszowych,
- handel paszami,
- przechowywanie i przeładunki pasz.

GMP+ International oczekuje przyjemnej i konstruktywnej współpracy.

Dane kontaktowe Baltic Control można znaleźć na naszym portalu

Odwiedzajcie naszą stronę internetową aby znaleźć wszystkie organizacje certyfikujące zatwierdzone przez GMP+ International.