Wskazówki jak rozpoznawać nadużycia w paszach

piątek, 26 lipca 2019

W styczniu 2017 GMP+ International opublikowała dokument informacyjny , który zawierał wskazówki pomagające rozpoznawać nadużycia w paszach i podejmować działania, aby im zapobiegać. W niniejszym biuletynie oferujemy praktyczne porady i informacje służące ochronie Waszego biznesu przed oszustwami w paszach.

Poradnik GMP+ dotyczący zapobiegania nadużyciom

Poradnik GMP+ o Zapobieganiu Nadużyciom w Paszach został opracowany przez GMP+ International we współpracy z ekspertami z przemysłu paszowego pod przewodnictwem  profesora Autentyczności Żywności Dr. Saskii Van Ruth z Wageningen UR/ RIKILT. Przedstawia on, krok po kroku, działania, które pomagają firmom certyfikowanym w zapobieganiu nadużyciom w paszach i podaje informacje o wrażliwych miejscach w łańcuchu paszowym.

Poradnik może być wykorzystywany przez firmy, niezależnie od ich wielkości czy położenia geograficznego, w celu ustalenia, jak mogą być podatne na działania oszukańcze i przygotowania planu ograniczania wpływu takich działań.

Dokument zawiera również kwestionariusz który może być wykorzystany przy określaniu wrażliwości danego składnika, produktu lub całej firmy.

Połączyć punkty

Istotne jest, aby firmy miały podejście multidyscyplinarne do problemu zapobiegania nadużyciom. Kwestia ta nie jest jedynie odpowiedzialnością działu zapewniania jakości w organizacji. Ważne jest włączenie różnych specjalistów z innych działów organizacji, takich jak zarząd, zakupy, produkcja, zasoby ludzkie itd. Jeśli potrzebujecie wskazówek odnośnie składu takiego zespołu, można sięgnąć do dokumentu ‘Team of Specialists (Zespół Specjalistów)’ który stanowi również część poradnika.

Czy Wasza firma jest przygotowana?

Obecny system GMP+ FC scheme zawiera już środki kontroli dla radzenia sobie z sygnałami mogącymi oznaczać nadużycie. Early Warning System i działania w razie niezgodności są tego przykładami. Jednakże 100% zapobieganie nadużyciom nie jest realistyczne. Wasza organizacja musi być zawsze uważna i czujna na sygnały nadużyć.