Chlorpiryfos i metalaksyl w kwaśnych olejach słonecznikowych pochodzących z Europy Wschodniej

piątek, 26 lipca 2019

GMP+ International ostrzega przed partiami kwaśnego oleju słonecznikowego (wyprodukowanego w Europie Wschodniej), które mogą być skażone chlorpiryfosem i metalaksylem. Ostatnio takie skażenia zostały wykryte w produktach głównie z Ukrainy.

Co się dzieje?

Zgodnie z obecnymi informacjami skażone partie pochodziły ze  zbioru 2018. Maksymalny poziom pozostałości (MRL) w kwaśnym oleju słonecznikowym dla chlorpiryfosu to 0.025 mg/kg, a MRL dla metalaksylu wynosi 0.045 mg/kg. Przekroczenie tych limitów zostało wykryte w pierwszej połowie bieżącego roku w kilku partiach od różnych producentów. 

Co możemy zrobić?

Należy uważać przy zakupach kwaśnych olejów słonecznikowych (i ich produktów pochodnych) pochodzących z Europy Wschodniej. Jeśli otrzymacie partię z poziomami powyżej limitów, prosimy pamiętać o obowiązku powiadomienia GMP+ International i Waszej organizacji certyfikującej. W tym celu należy użyć formularza EWS form. Więcej informacji na temat Early Warning System i przekazywania zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej  website. Nasze poprzednio opublikowane ostrzeżenia EWS są dostępne na portalu.

Więcej informacji odnośnie określania MRL dla pestycydów w produktach paszowych można znaleźć w dokumencie GMP+ D3.19 FAQ Residue of pesticides in feed ( FAQ Pozostałości pestycydów w paszach).