Ważność Zapisów Krajowych

piątek, 26 lipca 2019

W ostatnim czasie pojawiły się pytania odnośnie Zapisów Krajowych i tego, jak długo będą one obowiązywać. W tym biuletynie przedstawimy wyjaśnienia dotyczące okresu ważności Zapisów Krajowych.

W GMP+ FC scheme publikowane są Zapisy Krajowe. Te standardy są opracowywane wspólnie z przedstawicielami przemysłu i partnerami w danych krajach. Zapisy Krajowe określają dodatkowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa pasz, które pozwalają firmom w niektórych regionach i krajach zapoczątkować GMP+ feed safery assurance. Zapisy Krajowe mogą być stosowane jedynie łącznie z regularnymi standardami GMP+ FSA (‘dodatki’) i tylko przez ograniczoną liczbę lat.

GMP+ International zamierza przeprowadzić ewaluację potrzeby oraz treści Zapisów Krajowych, wspólnie z przemysłem i partnerami.

Jednakże wyniki #ProjectGMP+2020 i nowe wymogi dla zakupów (które będą opublikowane w 2020 roku) powinny być istotną częścią tej ewaluacji.  

Dlatego GMP+ International ustaliła, że ta ewaluacja nie może być przeprowadzona przed rokiem 2020. W ślad za tym stwierdzeniem GMP+ International podjęła decyzję o przedłużeniu ważności Zapisów Krajowych. Wszystkie Zapisy Krajowe wygasną 31 grudnia 2021 lub później, o ile ustalona data ich ważności jest późniejsza. Nowe wersje Zapisów Krajowych z nową datą ważności zostaną opublikowane w 4 kwartale tego roku.

GMP+ International wierzy, że przedłużenie okresu ważności daje zainteresowanym firmom większą przejrzystość i umożliwi im kontynuowanie działań w celu utworzenia solidnego Feed Safety Management System.