Wymagania dotyczące zakupów Oqualim RCNA

czwartek, 1 sierpnia 2019

Czasowe wzajemne uznawanie z Oqualim wygasa w końcu 2019 roku. Firmy certyfikowane GMP+ FSA mogą kupować produkty paszowe od firm certyfikowanych RCNA jedynie pod pewnymi warunkami. <br><br>Oqualim (Francja) zarządza systemem bezpieczeństwa pasz RCNA certification scheme. W październiku 2017 roku GMP+ International i Oqualim osiągnęły porozumienie odnośnie wzajemnego uznawania, które obejmuje wytwarzanie mieszanek paszowych i premiksów, ich dystrybucję i wprowadzanie na rynek. W maju 2019 rozszerzyliśmy zakres porozumienia o dystrybucję i handel materiałami paszowymi. Oznacza to, że firmy certyfikowane GMP+ FSA mogą nabywać te produkty paszowe od firm certyfikowanych RCNA jedynie pod pewnymi warunkami.

W tym biuletynie chcielibyśmy poinformować Państwa o warunkach, które obowiązują firmy certyfikowane GMP+ FSA kupujące pasze dla zwierząt od firmy certyfikowanej RCNA:

  • Dostawca musi być certyfikowany RCNA dla przedmiotowej paszy. Zakres wzajemnego uznawania przewiduje, że dostawca musi być certyfikowany zgodnie z FCA (Ovocom), FEMAS (AIC), GMP+ FSA lub QS. Żaden inny certyfikat nie jest akceptowalny.
  • Firma certyfikowana RCNA wytwarzająca mieszanki paszowe lub premiksy musi być uwzględniona w wykazie zakładów certyfikowanych Oqualim www.oqualim.fr
  • Certyfikat RCNA musi wyraźnie stwierdzać, że przedsiębiorca w pełni stosuje się do aktualnego Załącznika 1 „Wymogi dla zakupów towarów i usług” ze specyfikacji RCNA (co oznacza, że dostawcy są certyfikowani FCA, FEMAS, GMP+ FSA lub QS).


Jeśli firma certyfikowana RCNA ma zakres ‘dystrybucja’ lub ‘handel’, wówczas certyfikacja musi zawsze być powiązana z certyfikacją produkcji lub dystrybucji premiksów i/lub mieszanek paszowych.

Jeśli firma należy do grupy, wówczas ta grupa musi być jednoznacznie wymieniona w certyfikacie i wszystkie firmy z tej grupy muszą spełniać cztery powyższe warunki. Więcej informacji w GMP+ BA10 ‘Minimalne Wymogi dla Zakupów.

Do 31 grudnia 2019 roku obecne czasowe porozumienie o wzajemnym uznawaniu pomiędzy Oqualim (dla systemu certyfikacji RCNA) i GMP+ International (dla GMP+ FSA) wygaśnie. Przed 31 grudnia 2019 poinformujemy o warunkach, które będą obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2020.