Procedura monitoringu aflatoksyny B1

piątek, 2 sierpnia 2019

W wyniku ewaluacji dostępnych rezultatów analiz Aflatoksyny B1 w kukurydzy GMP+ International, wspólnie z zarządzającymi innymi zaakceptowanymi systemami, wprowadziła zmiany w profilach ryzyka dla Aflatoksyny B1.

Zmienione Profile Ryzyka:
Ukrainy podwyższone z Niskie na Średnie

Oznacza to, że kukurydza pochodząca z Ukrainy musi być analizowana z większą częstotliwością.
Nowy profil ryzyka obowiązuje od 5 sierpień 2019 r.

Uwaga :

Kukurydza pochodząca z kraju o ryzyku Wysokim musi być analizowana z większą częstotliwością, ponieważ ryzyko obecności aflatoksyny B1 należy uważać za wysokie. Więcej informacji znajduje się w GMP+ Procedura Aflatoksyny.

Potrzebujemy Twojej pomocy

Dla umożliwienia zmian w klasyfikacji krajów konieczne jest, aby uczestnicy GMP+ wprowadzali wyniki swoich analiz do bazy danych GMP+ Monitoring database i udostępniali je w ramach naszej wspólnoty. 
Przy wprowadzaniu tych danych należy upewnić się, że pochodzenie kukurydzy zostało podane prawidłowo oraz że stwierdzony poziom aflatoksyny został podany w prawidłowych jednostkach miary (mg/kg).

Dlaczego to ważne?

Analiza danych z monitoringu jest dla GMP+ International ważnym źródłem przy określaniu potencjalnych zagrożeń. Pomaga nam również przy opracowywaniu produktów FSP, dzięki którym firmy i cały przemysł paszowy stają się bardziej elastyczne.

Poprzednie zmiany w profilach ryzyka

Od września 2018 profile ryzyka dla krajów pochodzenia zostały zmienione w sposób następujący:

Data wdrożenia

Kraj

Profil ryzyka

5 marca 2019

Rumunii

Średnie > Niskie

1 lutego 2019

Słowacji

Średnie > Niskie

17 grudnia 2018

Rumunii

Ukrainy

Węgry

Średnie > Niskie

Wysokie > Średnie

Średnie > Niskie

17 wrzesień 2018

Indie

Bulgaria

Kanada

Chorwacja

Słowacja

Hiszpania

Czechy

Wysokie > Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Niskie> Średnie

Pytania?

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej informacji prosimy kontaktować się z waszym przedstawicielem GMP+ lub bezpośrednio z GMP+ International: www.gmpplus.org lub dzwonić+31 (0)70 307 4120.